Gebruiksaanwijzing BOSCH WBB24750NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH WBB24750NL. Wij hopen dat dit BOSCH WBB24750NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH WBB24750NL te teleladen.


BOSCH WBB24750NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4805 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH WBB24750NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 25 26 26 26 26 26 26 27 28 28 29 32 34 34 35 36 3 Uw Bosch wasautomaat Met de aankoop van uw nieuwe was machine hebt u gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huis houdelijk apparaat. Uw wasmachine onderscheidt zich door een spaarzaam verbruik van energie, water en wasmiddel. Elke wasmachine die de fabriek ver laat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen - vooral met betrekking tot het installeren van de wasmachine staat onze Servicedienst altijd tot uw beschikking. [. . . ] Na het centrifugeren ligt het wasgoed luchtig in de trommel - minder kreukels. De wastijd wordt navenant verlengd. - i Het wasgoed direct na het centrifugeren uit de trommel halen. Tengevolge van deze en andere om standigheden verandert de wastijd navenant. Indicatielampje van de toets Start/Pauze Het indicatielampje geeft de volgende informatie: - Het indicatielampje Start/Pauze knippert (rood): het programma kan gestart worden. Bijvullen met wasgoed niet mogelijk omdat de vuldeur om veiligheidsredenen is vergrendeld. Bijvullen is mogelijk nadat de toets Start/Pauze werd ingedrukt. i Als er geen programma verfijningen werden gekozen en als er geen andere veranderingen optreden, dan zal het wasprogramma op het aangegeven tijdstip beëindigd zijn. i Uitzondering: Bij geactiveerde kinderbeveiliging is het indicatielampje Start/Pauze uit. Aan het einde van het programma blijft de vuldeur vergrendeld. 17 Wassen met basisinstellingen De basisinstellingen zijn optimaal af gestemd op elk gekozen programma. Als u de basisinstellingen niet wilt wij zigen: q q Kraan opendraaien. Indien gewenst toets(en) voor programmaverfijning(en) in drukken. sche combinatie werd gekozen gaat het indicatielampje van de gekozen toets uit en klinkt er een signaal. i Indien per ongeluk een onlogi q Programmakiezer op het gewenste programma zetten. q Toets Start/Pauze indrukken. grammaverloop aangegeven. i Op het display wordt het pro q Wasgoed in de trommel doen en de vuldeur sluiten. Wassen met individuele instellingen wordt hierna beschreven. 18 Wassen met individuele instellingen U kunt de instellingen aan uw wensen aanpassen. Hieronder volgt een kort overzicht van de instellingen die veranderd kunnen worden. Op de volgende bladzijden is het wijzigen van de instellingen stap voor stap beschreven. Programma overzicht Programma kiezen met programmakiezer. Wasgoed in de trommel doen en de vuldeur sluiten Toets Menu indrukken. Centrifugetoerental blz. 23 Uren/ minuten Toets Wijzigen indrukken tot de gewenste instelling is bereikt. Toets Menu voor andere instellingen of toets Start/Pauze indrukken. 19 Centrifugetoerental De toerentallen kunnen veranderd worden. Het aangegeven maximale centrifuge toerental hangt steeds van het inge stelde programma af. q Toets Wijzigen indrukken tot het gewenste centrifugetoerental of Zonder eindcentrifug. " wordt aangegeven. Einde programma om i Controleer of de klok is ingesteld - zie hiervoor Klok instellen, blz. Start/Pauze knippert (rood). Voorbeeld: Voorbeeld: Verdere instellingen kunt u kiezen door de toets Menu in te drukken; u kunt ze wijzigen door de toets Wijzigen in te drukken. q q Toets Menu net zo vaak indrukken tot Centrifugetoerental" wordt aangegeven. Gewijzigde instellingen gaan verloren. q Toets Start/Pauze indrukken. Het indicatielampje brandt (rood) voor stap de onderdelen van het programmaverloop. Toets Menu net zo vaak indrukken tot Einde programma om" wordt aangegeven. Gewijzigde instellingen blijven behouden. i Het menu wordt verlaten als er i Op het display verschijnen stap i Het menu wordt verlaten als q Toets Wijzigen indrukken tot de tijd waarop het programma moet eindigen wordt aangegeven. Het einde van het programma kan in stappen van 30 minuten worden ingesteld. U kunt het programma tot maximaal 24 uur later laten beëindigen. 20 i De eindtijd moet bij wijziging van het programma, van de program maverfijningen of van de actuele tijd opnieuw worden ingesteld. Bij licht vervuild wasgoed en geringe belading kan het programma een tijdje vóór de gekozen eindtijd beëindigd worden. Bij erg vuil wasgoed en grote belading kan het programma een paar minuten na de gekozen eindtijd beëindigd worden. [. . . ] Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes die zich als lichte vlekken op het wasgoed kunnen afzetten. Vlekken veroorzaakt door zalf vet of olie. Bij de volgende wasbeurt de maximale dosering wasmiddel gebruiken en de maximaal toelaatbare temperatuur kiezen. Foutindicaties Tekst op het display Kraan dicht?" Eventuele oorzaak De kraan is niet open. Pomp verstopt?" Vuldeur open?" Afvoerpijp en/of afvoerslang verstopt. Deur sluiten. Als u de storing aan de hand van de tabellen hierboven niet kunt verhelpen: apparaat uitschakelen en 5 seconden wachten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH WBB24750NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH WBB24750NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag