Gebruiksaanwijzing BOSCH WBB24750EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH WBB24750EU. Wij hopen dat dit BOSCH WBB24750EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH WBB24750EU te teleladen.


BOSCH WBB24750EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3794 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH WBB24750EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 25 26 26 26 26 26 26 27 28 28 29 32 33 33 34 36 3 Uw Bosch wasautomaat Met de aankoop van uw nieuwe was machine hebt u gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huis houdelijk apparaat. Uw wasmachine onderscheidt zich door een spaarzaam verbruik van energie, water en wasmiddel. Elke wasmachine die de fabriek ver laat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen - vooral met betrekking tot het installeren van de wasmachine staat onze Servicedienst altijd tot uw beschikking. [. . . ] Bijvullen is mogelijk nadat de toets Start/Pause M (Start/Pauze) werd ingedrukt. Als de toets Rinse Plus K (Extra spoelen) werd ingedrukt, wordt aanvullend op het gekozen programma een extra spoelbeurt doorgevoerd. De wastijd wordt navenant verlengd. i Uitzondering: Bij geactiveerde kinderbeveiliging is het indicatielampje Start/ Pause M (Start/Pauze) uit. Aan het einde van het programma blijft de vuldeur vergrendeld. 17 Dagtijd Na de keuze van een programma wordt de vermoedelijke programma duur aangegeven. Afwijkingen in de programmaduur ontstaan door: hoeveelheid wasgoed meermaals centrifugeren als het wasgoed slecht verdeeld is in de trommel, een extra spoelbeurt als er teveel schuim in het wasgoed is, te lage waterdruk keuze van een programma verfijning, bijv. Rinse Plus K (Extra spoelen) na het starten van het programma, Wassen met basisinstel lingen De basisinstellingen zijn optimaal af gestemd op elk gekozen programma. Als u de basisinstellingen niet wilt wij zigen: q Indien gewenst toets(en) voor programmaverfijning(en) indruk ken. sche combinatie werd gekozen gaat het indicatielampje van de gekozen toets uit en klinkt er een signaal. q Kraan opendraaien. - i Indien per ongeluk een onlogi Tengevolge van deze en andere om standigheden verandert de wastijd navenant. i Als er geen programma verfijningen werden gekozen en als er geen andere veranderingen optreden, dan zal het wasprogramma op het aangegeven tijdstip beëindigd zijn. q Programmakiezer op het gewenste programma zetten. q Toets Start/Pause M (Start/Pauze) indrukken. grammaverloop aangegeven. i Op het display wordt het pro Wassen met individuele instellingen wordt hierna beschreven. q Wasgoed in de trommel doen en de vuldeur sluiten. Het indicatielampje Start/ Pause M (Start/Pauze) knippert (rood). 18 Wassen met individuele instellingen U kunt de instellingen aan uw wensen aanpassen. Hieronder volgt een kort overzicht van de instellingen die veranderd kunnen worden. Op de volgende bladzijden is het wijzigen van de instellingen stap voor stap beschreven. Programma overzicht Programma kiezen met programmakiezer. Wasgoed in de trommel doen en de vuldeur sluiten Toets Menu indrukken. Centrifugetoerental blz. 23 Uren/ minuten Toets Select (Wijzigen) indrukken tot de gewenste instelling is bereikt. Toets Menu voor andere instellingen of toets Start/Pause M (Start/Pauze) indrukken. 19 Centrifugetoerental De toerentallen kunnen veranderd worden. Het aangegeven maximale centrifuge toerental hangt steeds van het inge stelde programma af. Het indicatielampje Start/ Pause M (Start/Pauze) knippert (rood). Verdere instellingen kunt u kiezen door de toets Menu in te drukken; u kunt ze wijzigen door de toets Select (Wijzigen) in te drukken. q q Voorbeeld: Toets Start/Pause M (Start/Pauze) indrukken. Het indicatielampje brandt (rood) voor stap de onderdelen van het programmaverloop. i Op het display verschijnen stap Toets Select (Wijzigen) indrukken tot de tijd waarop het programma moet eindigen wordt aangegeven. Het einde van het programma kan in stappen van 30 minuten worden ingesteld. het programma, van de program maverfijningen of van de actuele tijd opnieuw worden ingesteld. Bij licht vervuild wasgoed en geringe belading kan het programma een tijdje vóór de gekozen eindtijd beëindigd worden. Bij erg vuil wasgoed en grote belading kan het programma een paar minuten na de gekozen eindtijd beëindigd worden. i De eindtijd moet bij wijziging van Einde programma om i Controleer of de klok q Toets Menu net zo vaak indrukken tot Centrifugetoerental" wordt aangegeven. Start/Pause M (Start/Pauze) knippert (rood). Voorbeeld: i Het menu wordt verlaten als Verdere instellingen kunt u kiezen door de toets Menu in te drukken; u kunt ze wijzigen door de toets Select (Wijzigen) in te drukken. q q Toets Select (Wijzigen) indrukken tot het gewenste centrifugetoerental of Zonder eindcentrifug. " wordt aangegeven. Toets Menu net zo vaak indrukken tot Einde programma om" wordt aangegeven. [. . . ] Borstel het wasgoed na het drogen uit. Te weinig wasmiddel gebruikt. Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes die zich als lichte vlekken op het wasgoed kunnen afzetten. Vlekken veroorzaakt door zalf vet of olie. Bij de volgende wasbeurt de maximale dosering wasmiddel gebruiken en de maximaal toelaatbare temperatuur kiezen. Foutindicaties Tekst op het display Kraan dicht?" Eventuele oorzaak De kraan is niet open. Pomp verstopt?" Vuldeur open?" Afvoerpijp en/of afvoerslang verstopt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH WBB24750EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH WBB24750EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag