Gebruiksaanwijzing BOSCH WAS 327B1FF/20 SUPPLEMENT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH WAS 327B1FF/20. Wij hopen dat dit BOSCH WAS 327B1FF/20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH WAS 327B1FF/20 te teleladen.


BOSCH WAS 327B1FF/20 SUPPLEMENT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (295 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH WAS 327B1FF/20SUPPLEMENT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar alle delen van de transportbeveiliging voor een eventueel later transport. · De netstekker altijd in een reglementair geïnstalleerd geaard stopcontact steken. · Verzeker u er voor de ingebruikneming van dat de op het typeplaatje van de machine aangegeven nominale spanning en stroomsoort overeenkomen met netspanning en stroomsoort op de plaats van opstelling. De vereiste elektrische zekering kan eveneens op het typeplaatje worden gevonden. [. . . ] · Voor eventuele ombouwwerkzaamheden aan het toestel (aan het werkblad of de voordeur) de stekker uit het stopcontact trekken. · De netkabel mag uitsluitend door de klantenservice of een hiervoor opgeleid vakman worden vervangen. · Bij een vaste aansluiting moet het apparaat door scheidingsvoorzieningen in de electrische installatie (zekeringen, L-schakelaar, aardlekschakelaar e. d. ) met minstens 3 mm contactopeningsbreedte aan alle polen van het electriciteitsnet gescheiden kunnen worden. De vaste aansluiting mag alleen door een geautoriseerd vakman aangelegd worden. 53 Afmetingen van de machine Vooraanzicht en zijaanzicht 950 598 592 10 -5 +10 100 850 -5 +10 50 575 Achteraanzicht 54 Machines met aansluiting voor warm en koud water (achteraanzicht) Aanvoer voor warm water Aanvoer voor koud water 3 Sommige toesteltypes hebben geen deurgreep. Opstelling van de machine 3 Wasautomaaten met gewelfd voorpaneel zijn niet geschikt voor onderbouw. Machine transporteren · Kantel de wasautomaat niet op de voorzijde en niet op de linkerzijde (van voren gezien). Transport zonder transportbeveiliging kan leiden tot beschadiging van de machine. Bij transport met een steekwagen: · De steekwagen alleen van opzij aanbrengen. Het draagplateau van de steekwagen mag niet langer dan 24 cm zijn, anders kan de vlotterschakelaar beschadigd worden 55 Opstelling van de machine Transportbeveiliging verwijderen · Vóór opstelling en aansluiting van de machine beslist de transportbeveiliging verwijderen!· Alle delen van de transportbeveiliging voor een mogelijk later transport (verhuizing) zorgvuldig bewaren. F G E A C C B D B H 3 0 0 0 0 0 0 0 Speciale sleutel H en afsluitdopjes E (2 st. ) en G (1 st. ) worden met de machine meegeleverd. Afsluitdopjes stevig aandrukken zodat ze in de achterwand vast komen te zitten (bescherming van het inwendige van de machine tegen spatwater). Schroef en drukveer F met speciale sleutel H verwijderen, gat met sluitdopje G afsluiten. L-schakelaar, zekeringen (schroefzekeringen uit de fitting halen), aardlekschakelaar en beveiligingsinrichtingen. De vaste aansluiting mag alleen door een geautoriseerd vakman aangelegd worden. ; Deze machine voldoet aan de volgende EG-richtlijnen ­ de "Laagspanningsrichtlijn" 73/23/EEG van 19-2-1973, inclusief wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG ­ de "EMC-richtlijn" 89/336/EEG van 3-5-1989, inclusief wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG 59 Sanitaire installatie Wateraansluiting 3 De wasautomaat beschikt over veiligheidsvoorzieningen die vervuiling van het drinkwater door terugstroming voorkomen en voldoen aan de voorschriften ten aanzien van de waterleiding (b. v. Overige veiligheidsmaatregelen bij de installatie zijn daarom niet nodig. Een machine voor aansluiting op koud water mag niet worden aangesloten op warm water! Toegestane waterdruk De waterdruk moet minstens 1 bar (= 10N/cm2 = 0, 1 MPa), hoogstens 10 bar (= 100N/cm2 = 1 MPa) bedragen. · Bij minder dan 1 bar: Toevoerslang aan de zijde van het apparaat bij de magneetinlaatklep losschroeven en doorloophoeveelheidregelaar verwijderen (daarvoor zeef met spitse tang verwijderen en er achter liggende rubber schijf verwijderen). Zeef weer inzetten. Toevoerslang aansluiten Meegeleverd wordt een drukslang met een lengte van 1, 3m. Als een langere toevoerslang nodig is, dient uitsluitend een door onze klantenservice aangeboden, VDE-gekeurde, complete slangenset met gemonteerde slangschroefverbindingen te worden gebruikt. ­ Voor wasautomaten zonder aqua-control zijn slangensets van 2, 2 m, 3, 5 m en 5 m lengte verkrijgbaar. ­ Voor wasautomaten met aqua-control zijn slangensets in lengtes van 2, 0 m, 2, 9 m en 3, 9 m verkrijg In geen geval stukjes aan elkaar zetten om de slang te verlengen! 3 Dichtringen zijn in de kunststofmoeren van de slangschroefverbinding geplaatst of worden in de extra verpakking meegeleverd. Geen andere dichtingen gebruiken! 60 Sanitaire installatie 0 Slang met de gebogen aansluiting aansluiten aan de machine. [. . . ] Geen andere dichtingen gebruiken! 60 Sanitaire installatie 0 Slang met de gebogen aansluiting aansluiten aan de machine. Kunststof moeren van de slangverbinding alleen met de hand vastdraaien. 0 Slang met de rechte aansluiting aansluiten aan een waterkraan met schroefdraad R 3/4 (inch). Kunststof moeren van de slangschroefverbindingen alleen met de hand vastdraaien. 0 Door langzaam openen van de waterkraan vóór ingebruikneming van de wasautomaat controleren of de aansluiting dicht is. Machines voor aansluiting op warm en koud water Machines voor aansluiting op warm en koud water kunnen overeenkomstig de volgende tekening worden aangesloten aan een kraan voor warm en koud water. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH WAS 327B1FF/20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH WAS 327B1FF/20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag