Gebruiksaanwijzing BOSCH WAS 327B1FF/15 SUPPLEMENT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH WAS 327B1FF/15. Wij hopen dat dit BOSCH WAS 327B1FF/15 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH WAS 327B1FF/15 te teleladen.


BOSCH WAS 327B1FF/15 SUPPLEMENT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (295 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH WAS 327B1FF/15SUPPLEMENT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 2. Mocht er een storing optreden, dan vindt u in dit boekje aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat is er aan de hand als. . . ". Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier. 2 Inhoud INHOUD Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 16 17 18 18 18 18 19 19 19 20 21 22 22 23 23 24 3 Inhoud Programmatabellen . [. . . ] 15-20m2 vitrages) 2kg FIJNE WAS 30 tot 60 VLEKKEN KORT 30 tot 60 30 tot 60 VLEKKEN KORT INWEKEN VLEKKEN 30 tot 60 E VLEKKEN KORT INWEKEN VLEKKEN 60 tot 95 VLEKKEN KORT INWEKEN VLEKKEN 60 tot 95 INWEKEN VLEKKEN energiespaarprogramma: witte was ç kreukherstellend goed êí fijne was ì wol2) 9ì KOUD tot 40 WOL KOUD tot 40 1) In een emmer van 10 liter past ongeveer 2, 5kg droog wasgoed (katoen). 2) Wollen goed met het wolmerk mag alleen in de machine worden gewassen als het ook van de aanduiding "vervilt niet", "niet verviltend" of "machine-wasbaar" is voorzien. 25 Gebruiksaanwijzing Apart spoelen soort wasgoed max. vulgewicht (droog wasgoed) 5kg 2, 5kg 2, 5kg 2kg programmakiezer SPOELEN (uit programmagroep WITTE/BONTE WAS) SPOELEN (uit programmagroep KREUKHERSTELLEND) SPOELEN (uit programmagroep WOL/FIJNE WAS) witte/bonte was kreukherstellend goed fijne was wol Apart wasverzachten/stijven soort wasgoed max. vulgewicht (droog wasgoed) 5kg 2, 5kg 2, 5kg 2kg programmakiezer WASVERZACHTEN (uit programmagroep WITTE/BONTE WAS) WASVERZACHTEN (uit programmagroep KREUKHERSTELLEND) WASVERZACHTEN (uit programmagroep WOL/FIJNE WAS) witte/bonte was kreukherstellend goed fijne was wol Apart centrifugeren soort wasgoed max. vulgewicht (droog wasgoed) 5kg 2, 5kg 2, 5kg 2kg CENTRIFUGEREN (uit programmagroep KREUKHERSTELLEND) programmakiezer CENTRIFUGEREN (uit programmagroep WITTE/BONTE WAS) witte/bonte was kreukherstellend goed fijne was wol 26 Gebruiksaanwijzing Reiniging en onderhoud Bedieningspaneel Attentie!Geen middelen voor het onderhoud van meubelen of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken voor het reinigen van paneel en bedieningselementen. Daarvoor warm water gebruiken. 0 Wasmiddellade Van tijd tot tijd moet de wasmiddellade worden gereinigd. Wasverzachterbakje weer stevig opzetten, tot het niet verder kan. 27 Gebruiksaanwijzing 7. Gehele inspoelbereik van de wasautomaat, vooral ook de sproeiers aan de bovenzijde van de inspoelvakjes, met een borsteltje reinigen. 8. Lade weer in de geleiders zetten en naar binnen schuiven. Wastrommel De wastrommel is van roestvrij edelstaal. Door roestende vreemde voorwerpen in het wasgoed kunnen roestvlekken op de trommel ontstaan. Neem contact op met onze service-afdeling, daar is voor opvoerhoogten boven 1m een opvoerset te verkrijgen. Apparaat uitschakelen, stekker uit het stopcontact trekken, afvoerpomp schoonmaken. Zeven reinigen. Waarschijnlijk hebt u te veel Het wasgoed is erg gewasgoed in de machine gekreukeld. De maximale pomphoogte (uitloophoogte 1m vanaf de onderkant van de machine) is overschreden. Het wasgoed is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. De afvoerpomp is verstopt. Bij sifonaansluiting: de sifon is verstopt. In de wasmiddellade bevinden zich wasmid- De zeef in de koppeling van de toevoerslang aan de wadelresten. terkraan of aan het apparaat is verstopt. Oorzaak is vermoedelijk was- Geen negatieve invloed op Het spoelwater is troemiddel met hoog silicaatge- het spoelresultaat, evt. Na beëindiging van het programma 1 tot 2 minuten wachten. 32 Gebruiksaanwijzing Als het wasresultaat niet bevredigend is Als het wasgoed grauw is en zich in de trommel kalk afzet · U hebt niet genoeg wasmiddel gedoseerd. · U hebt niet het juiste programma of de juiste temperatuur gekozen. Als op het wasgoed nog grijze vlekken zitten · U hebt door zalf, vet of olie verontreinigd wasgoed met te weinig wasmiddel gewassen. · Vaak is wasverzachter (vooral in geconcentreerde vorm) op het wasgoed terechtgekomen. Zulke vlekken zo snel mogelijk uitwassen en voorzichtig met de betreffende wasverzachter omgaan. [. . . ] De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH WAS 327B1FF/15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH WAS 327B1FF/15 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag