Gebruiksaanwijzing BOSCH WAS 32381FF/38 SUPPLEMENT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH WAS 32381FF/38. Wij hopen dat dit BOSCH WAS 32381FF/38 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH WAS 32381FF/38 te teleladen.


BOSCH WAS 32381FF/38 SUPPLEMENT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (295 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH WAS 32381FF/38SUPPLEMENT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder , , Wat is er aan de hand als . . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk , , Klantenservice". Gedrukt op chloorvrij papier - wie milieubewust denkt, handelt ook zo. . . 2 Inhalt INHALT Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 15 16 16 16 16 17 17 17 18 19 19 20 20 21 3 Inhalt Programmatabellen . [. . . ] vulgewicht (droog wasgoed) 5kg CENTRIFUGEREN 2, 5kg 2, 5kg 2kg KORT CENTRIFUGEREN KREUKHERSTELLEND Programmakiezer Extra toets 24 Gebruiksaanwijzing Reiniging en onderhoud Bedieningspaneel Attentie!Het paneel en de bedieningselementen in geen geval met middelen voor het onderhoud van meubelen of agressieve reinigingsmiddelen schoonmaken. Het bedieningspaneel en de bedieningselementen met een vochtig doekje reinigen. Alleen warm water gebruiken. 0 Wasmiddellade Van tijd tot tijd moet de wasmiddellade gereinigd worden. Ook het gedeelte boven de wasmiddelvakken met een borsteltje schoonmaken. 25 Gebruiksaanwijzing Wastrommel De wastrommel is van roestvrij edelstaal. Door roestende vreemde voorwerpen in het wasgoed kunnen roestvlekken op de trommel ontstaan. De trommel niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor- of ijzerhoudende schuurmiddelen of staalwol reinigen. Bij de afdeling Onderdelen is onder ET-nummer 644 003 006 een geschikt ontkalkingsmiddel te verkrijgen. Roestvlekken op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal verwijderen. 0 Deur 0 Regelmatig controleren of zich aanslag of vreemde voorwerpen in de rubber manchet achter de deur bevinden. Wat is er aan de hand als . . . 3 De wasautomaat heeft een modern aandrijfsysteem, dat in vergelijking met oudere wasautomaten een ietwat fluitend geluid maakt. Een ratelend aanloopgeluid, vooral bij het in gebruik nemen van de machine, wordt door de afvoerpomp veroorzaakt en is een gevolg van de constructie. Hulp bij storingen Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. Voordat u water gaat aftappen, de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken!Klepje links in de sokkel naar beneden klappen (1) en lostrekken (2). 1 3. Afsluitstopje van de aftapslang linksom draaien (1) en lostrekken (2). Alnaargelang de hoeveelheid kan het nodig zijn, het bakje verschillende malen te legen. De aftapslang dan tussendoor weer met het stopje afsluiten. 30 Gebruiksaanwijzing Als het sop geheel weggelopen is: 7. Aftapslang weer iets naar binnen schuiven en in het houdertje drukken. Klepje in de sokkel zetten en sluiten. 3 Als de wasautomaat volledig leeg is, is het functioneren van de ÖKOsluis niet meer gewaarborgd. 1 liter water in de wasmiddellade. Afvoerpomp reinigen Waarschuwing!Vóór het reinigen van de afvoerpomp de stekker uit het stopcontact trekken of bij vaste aansluiting de zekering uitschakelen resp. Eerst het water uit het toestel aftappen (zie voorgaand hoofdstuk "Water aftappen"). Deksel van de pomp in de sokkel tegen de wijzers van de klok in (linksom) losschroeven (1) en uitnemen (2). 1 4. [. . . ] Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een twede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH WAS 32381FF/38

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH WAS 32381FF/38 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag