Gebruiksaanwijzing BOSCH VITASTYLE CITRO MCP72GMB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH VITASTYLE CITRO MCP72GMB. Wij hopen dat dit BOSCH VITASTYLE CITRO MCP72GMB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH VITASTYLE CITRO MCP72GMB te teleladen.


BOSCH VITASTYLE CITRO MCP72GMB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3701 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH VITASTYLE CITRO MCP72GMB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het apparaat niet neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken, zoals fornuisplaten. Dit apparaat mag door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt indien dit onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen onder de 8 moeten van het apparaat en aansluitsnoer worden weggehouden en mogen het apparaat niet bedienen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij de kinderen 8 jaar of ouder zijn en zij deze werkzaamheden onder toezicht uitvoeren. [. . . ] Het apparaat mag uitsluitend via een conform de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom worden aangesloten. overtuig u ervan dat het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie conform de elektrotechnische voorschriften is geïnstalleerd. Sluit het apparaat aan, en gebruik het conform de informatie op het typeplaatje. Gebruik het apparaat uitsluitend indien het aansluitsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen. Om gevaarlijke situaties te vermijden mogen reparaties aan het apparaat, zoals vervanging van een beschadigd aansluitsnoer, alleen door onze servicedienst worden uitgevoerd. Gebruik het apparaat nooit op een schakelklok of op een stopcontact met afstandsbediening. Het netsnoer niet met hete delen in aanraking brengen of over scherpe randen trekken. Dompel het apparaat of aansluitsnoer niet onder in water en plaats het apparaat niet in de vaatwasser. Het apparaat moet na ieder gebruik, als er geen toezicht aanwezig is, voor de montage, demontage of reiniging en bij storingen altijd van het net worden gescheiden. Voor het vervangen van toebehoren of extra onderdelen die tijdens de werking worden bewogen, moet het apparaat worden uitgeschakeld en van het net worden gescheiden. Het uitlaatventiel sluit automatisch zodra de citruspers van de glazen karaf wordt gehaald. Bediening Afb D Voor het uitpersen van grotere hoeveelheden sap bijvoorbeeld voor vers geperst sinaasappelsap de citruspers met de glazen karaf gebruiken. –■ Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten. Van citroensap als bakingrediënt of voor het kruiden van vis, de citruspers zonder de glazen karaf gebruiken. Dit komt overeen met de hoeveelheid sap van 2 middelgrote citroenen. Het persen beëindigen voordat het sap de bovenkant van de verzamelkom heeft bereikt. X “Citruspers met glazen karaf gebruiken” zie pagina 31 4. Motorblok Veeg het motorblok schoon met een zachte, vochtige doek en droog het af. Reinig de afzonderlijke onderdelen met een sopje en een zachte doek of spons. aanwijzing: glazen karaf , deksel , onderzetter , verzamelkom , zeefinzetstuk , beide perskegels en de afdekking kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd. [. . . ] aanwijzing: glazen karaf , deksel , onderzetter , verzamelkom , zeefinzetstuk , beide perskegels en de afdekking kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd. Toebehoren Opbergen Verzorging en dagelijkse reiniging Afb F Het apparaat moet na elk gebruik grondig worden gereinigd. –■ Het motorblok nooit in vloeistof dompelen en niet reinigen in de afwasautomaat. Afb G Het apparaat alvorens het op te bergen steeds reinigen en alle delen laten drogen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH VITASTYLE CITRO MCP72GMB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH VITASTYLE CITRO MCP72GMB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag