Gebruiksaanwijzing BOSCH VEROCAFE TES50221RW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH VEROCAFE TES50221RW. Wij hopen dat dit BOSCH VEROCAFE TES50221RW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH VEROCAFE TES50221RW te teleladen.


BOSCH VEROCAFE TES50221RW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10286 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH VEROCAFE TES50221RW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze espressoautomaat is bedoeld voor de verwerking van normale huishoudelijke hoeveelheden in huishoudens of vergelijkbare, niet-bedrijfsmatige toepassingen. Het gebruik in koffieruimten voor het personeel van winkels, kantoren, landbouw- en andere industriële bedrijven, alsmede het gebruik door gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke accommodaties. Gebruik het apparaat uitsluitend indien het aansluitsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen. Personen (ook kinderen) met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij ze daarbij onder toezicht staan of worden begeleid door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. [. . . ] Druk op de toets start (10) en voer het geselecteerde programma uit (zie “Calc‘n‘Clean” op pagina 74). Calc‘n‘Clean starten De serviceprogramma’s (Calc‘n‘Clean / Ontkalken / Reinigen) kunnen hier Menu-instellingen In de menu-instellingen kunt u het apparaat individueel aanpassen. Om het menu zonder wijzigingen te verlaten, dient u de keuzeschakelaar op Terug te zetten en vervolgens op de toets start (10) te drukken. Hardheid water Volgende instellingen zijn mogelijk: Uitzetten Hier kan de tijdspanne worden ingesteld, waarna het apparaat na de laatste drankbereiding automatisch wordt uitgeschakeld. Als er geen waterfilter wordt gebruikt, draait u de knop naar Geen/oud. Als er wel een waterfilter wordt gebruikt, draait u de knop naar Filter activeren. Nieuwe waterfilters moeten vóór gebruik worden gespoeld (zie “Waterfilter” op pagina 65). De juiste instelling van de waterhardheid is van belang, opdat het apparaat tijdig meldt, dat het moet worden ontkalkt. De hardheid van het water kunt u vaststellen met het meegeleverde teststrookje of opvragen bij het plaatselijke drinkwaterbedrijf. Dompel het teststrookje kort in water onder, schud het voorzichtig af en na een minuut kunt u het resultaat aflezen. 2013 13:38:50 nl 67 Maalgraad instellen Met de draaiknop (3) voor de maalgraadinstelling kan de gewenste fijnheid van de gemalen koffie worden ingesteld. 2013 15:02:05 70 volgende onderdelen K Dede vaatwasser: schermmogen niet in lekschalen nl 5. De volgende onderdelen zijn vaatwasbestendig: lekschaal voor koffie-uitloop (8c), koffiedikreservoir (8b), lekplaat koffie-uitloop (8d), aromadeksel (2) en maatlepel (18). Opmerking: Als het apparaat in koude toestand met de netschakelaar O / I (9) wordt ingeschakeld of na de bereiding van koffie automatisch wordt uitgeschakeld, wordt het apparaat automatisch gespoeld. Na een vakantie), maak het hele apparaat dan grondig schoon, inclusief het melksysteem en de zetgroep. Melksysteem reinigen Als het melksysteem niet is gereinigd nadat er melk is gebruikt, verschijnt na verloop van tijd het bericht Melksyst. Voor de reiniging dient u de keuzeschakelaar (6d) in de laatst gebruikte stand te laten staan. Reinig de afzonderlijke onderdelen met een zachte borstel in warm afwaswater. Gebruik het apparaat alleen wanneer de melkopschuimer (6) volledig geassembleerd en gemonteerd is. Doe in geen geval ontkalkingstabletten of andere ontkalkingsmiddelen in de poederlader (4)!Speciaal ontwikkelde en geschikte ontkalkings- en reinigingstabletten zijn in de handel of via de klantenservice verkrijgbaar. Belangrijk: Als een waterfilter in het waterreservoir (16) geplaatst is, dient dit vóór de start van het ontkalkingsproces in elk geval te worden verwijderd. [. . . ] 2013 13:38:56 76 nl Vorstbescherming ¡ Om vorstschade bij het transport en de opslag te voorkomen, dient het apparaat vooraf volledig te worden leeggemaakt. Afval A Gooi verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier weg. dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH VEROCAFE TES50221RW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH VEROCAFE TES50221RW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag