Gebruiksaanwijzing BOSCH VENTARO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH VENTARO. Wij hopen dat dit BOSCH VENTARO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH VENTARO te teleladen.


BOSCH VENTARO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5435 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH VENTARO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de schuurmachine. Een gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. Schuurstof in stofzak, microfilter, papieren stofzak (filterzak of filter van de stofzuiger) kan zelf ontbranden onder ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld wegvliegende vonken bij het schuren van metalen. Bijzonder gevaar bestaat als het schuurstof vermengd is met resten lak, polyurethaan of andere chemische stoffen en het schuurmateriaal na langdurige werkzaamheden heet is. [. . . ] dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen. Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen. Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces. Zuiger Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder , , Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60335 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG en 2004/108/EG. Open de sluitklep 16 en steek de stofzak 18 zoals in de afbeelding getoond van boven in de geleiding 17. Let er bij het verwijderen van een volle stofzak op dat de stofzakruimte schoon is. Klap het zuigerbovenstuk 14 naar beneden en vergrendel het met de sluitingen 5. Multischuurmachine Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder , , Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 792 conform de bepalingen van richtlijn 98/37/EG (tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). 64 | Nederlands Het sluitdeksel met het uitblaasfilter 12 moet in de opname 10 zijn geplaatst. Let erop dat er tijdens het schuren een stofzak in de zuiger is geplaatst. Als u de zuigslang 3 wilt verwijderen, draait u de slang iets en trekt u deze vervolgens los. Afzuigfunctie De zuiger 4 kan worden gebruikt voor het zuigen van droge, voor de gezondheid niet gevaarlijke stoffen. in deze functie kan de meegeleverde multischuurmachine 1 worden gebruikt. Stel de pijlen op de zuigslang 3 en de afzuigaansluiting 8 op elkaar af en steek de zuigslang in de afzuigaansluiting. Uitblaasfunctie De zuiger 4 kan in een handomdraai worden omgebouwd voor uitblazen. Stel de pijlen op de zuigslang 3 en de adapter voor de uitblaasaansluiting 11 op elkaar af en steek de zuigslang in de adapter. Zuigslang verwijderen Als u de zuigslang 3 wilt verwijderen, draait u de slang iets en trekt u deze vervolgens los. Verwijder vuil en stof van het schuurplateau 24, bijvoorbeeld met een kwast, voordat u een nieuw schuurblad aanbrengt. Als u een optimale stofafzuiging wilt bereiken, dient u erop te letten dat de perforaties in het schuurblad overeenkomen met de boorgaten in het schuurplateau. Het schuurplateau 24 is voorzien van klitweefsel, zodat u schuurbladen met klithechting snel en eenvoudig kunt bevestigen. Klop het klitweefsel van het schuurplateau 24 voor het aanbrengen van het schuurblad 25 uit, om een optimale hechting mogelijk te maken. [. . . ] Schakel de zuiger uit voordat u werkzaamheden aan de zuiger of de multischuurmachine uitvoert. Houd de zuiger, de multischuurmachine en de ventilatieopeningen daarvan altijd schoon om goed en veilig te werken. Controleer regelmatig of de stofzak 18 vol is en vervang deze op tijd om een optimale zuigcapaciteit te waarborgen. Als u de multischuurmachine gebruikt, dient u de stofzak te vervangen zodra de zuigcapaciteit minder wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH VENTARO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH VENTARO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag