Gebruiksaanwijzing BOSCH TWK 6001/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TWK 6001/01. Wij hopen dat dit BOSCH TWK 6001/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TWK 6001/01 te teleladen.


BOSCH TWK 6001/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5871 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TWK 6001/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat het waterniveau minstens zo hoog komt als de “MIN” markering 3. Sluit, na het vullen, de waterkoker door het deksel naar beneden te drukken ብ. Nadat de gekozen temperatuur is bereikt schakelt de waterkoker automatisch uit. [. . . ] U kunt de waterkoker echter ook steeds zelf uitzetten door de aan/uit schakelaar ቦ te gebruiken, of door de waterkoker van de basis af te nemen. Zodra het water kookt, zijn door het venster waterbellen te zien, die ontstaan door de opstijgende waterdamp. Zoals alle waterkokers, is ook dit apparaat zo geconstrueerd dat het nog een korte tijd nodig heeft totdat de damp het toestel automatisch uitschakelt. Om energie te besparen, kunt u het apparaat handmatig uitschakelen indien grote waterbellen ontstaan. Belangrijk: Reinig het apparaat na het ontkalken door 2 - 3 maal de maximale hoeveelheid schoon water te laten koken. LET OP: de garantie vervalt wanneer een defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, zoals onvoldoende ontkalken. Zorg er bij het gebruik van het apparaat voor dat u het waterreservoir steeds op de bijbehorende basis plaatst. Gebruik het apparaat alleen voor het koken van water, niet voor het verwarmen van andere vloeistoffen. Reinig het apparaat of de stekker nooit onder stromend water en dompel deze ook nooit onder in water. Melitta France SAS Service consommateurs 02570 Chézy sur Marne 0810 400 424 Service Consommateurs Appel non surtaxé NL Garantievoorwaarden Voor zover dit apparaat werd gekocht bij een door ons (op grond van zijn adviescompetentie) geautoriseerde handelaar verlenen wij naast de wettelijke garantierechten voor dit apparaat een fabrikantengarantie tegen de volgende voorwaarden: 1. De aankoopdatum van het apparaat moet door een aankoopbon worden aangetoond. Het apparaat werd voor huishoudelijk gebruik gefabriceerd en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Door de vervanging van onderdelen of van het apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebreken aan het apparaat die resulteren uit materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze door reparatie of vervanging van het apparaat. Niet onder de garantie vallen gebreken die door onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij niet-inachtneming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen evenals bij het gebruik van verbruiksmateriaal (bijv. [. . . ] Niet onder de garantie vallen gebreken die door onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij niet-inachtneming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen evenals bij het gebruik van verbruiksmateriaal (bijv. Reinigings- en ontkalkingsmiddelen) dat niet voldoet aan de originele specificaties. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TWK 6001/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TWK 6001/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag