Gebruiksaanwijzing BOSCH TKA6033

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TKA6033. Wij hopen dat dit BOSCH TKA6033 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TKA6033 te teleladen.


BOSCH TKA6033 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6528 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TKA6033

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] het vervangen van een beschadigd aansluitsnoer – uitsluitend worden uitgevoerd door de klantenservice. Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt van het apparaat en het aansluitsnoer te worden gehouden en mogen het apparaat niet bedienen. [. . . ] Reiniging en ontkalking mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer en het apparaat niet zijn beschadigd. Bij storingen direct de stekker uit het stopcontact trekken of de netspanning uitschakelen. robert Bosch Hausgeräte GmbH 15 nl , Verbrandings- en brandgevaar!Delen van het apparaat en glazen kan tijdens het gebruik alleen aan de daarvoor voorziene grepen vastpakken. Het apparaat niet neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken, bijv. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft verschillende modellen: – Basismodel (afb. 16 Ontkalken Het apparaat regelmatig ontkalken; uiterlijk wanneer – de percolatietijd langer wordt, – er bovenmatig veel stoom ontstaat, – het apparaat meer lawaai maakt. ontkalkingsmiddel doseren volgens de aanwijzingen van de fabrikant en in het waterreservoir gieten. De oplossing 5 minuten laten staan, vervolgens het apparaat inschakelen, na 1 minuut weer uitschakelen en 10 minuten laten staan. Robert Bosch Hausgeräte GmbH nl Tweemaal 9 kopjes schoon water laten doorlopen. Bij de varianten met keuze van het aantal kopjes dient u de schakelaar tijdens het ontkalken op 3–6 kopjes te zetten. Afvoeren van afval Dit apparaat is geclassificeerd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG over oude elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten. [. . . ] Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten. Voor actuele informatie over de afvoer van het oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel of bij uw gemeente. Ontkalkingsadvies Bij normale waterhardheid en dagelijks gebruik het apparaat om de 6 weken ontkalken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TKA6033

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TKA6033 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag