Gebruiksaanwijzing BOSCH TDA2650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TDA2650. Wij hopen dat dit BOSCH TDA2650 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TDA2650 te teleladen.


BOSCH TDA2650 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1398 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TDA2650

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand toezicht op hen houdt of hen instructies heeft gegeven. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Het apparaat moet op een stabiel oppervlak worden gebruikt en geplaatst. [. . . ] Als u niet weet van welk materiaal een artikel is gemaakt, bepaal dan de juiste strijktemperatuur door over een deel te strijken dat niet zichtbaar is als u het artikel draagt of gebruikt. Begin met het strijken van de artikelen die met de laagste temperatuur dienen te worden gestreken, zoals artikelen die gemaakt zijn van synthetische vezels. Iet langzaam de inhoud van één vulbeker water in G het kanaal van de stoomregelaar (afb. B Kokend water en stoom komen eruit, inclusief kalk of deeltjes die hierin zitten. Als het strijkijzer niet meer druppelt plaatst u de stoomregelaar weer in omgekeerde volgorde terug en zet u deze op de stand “0”. Aat het strijkijzer weer heet worden en wacht totdat L het resterende water is verdampt. Ls de naald van de stoomregelaar vervuild is, A verwijdert u eventuele aanslag op het uiteinde van de naald met azijn en spoelt u het na met schoon water. Anti-calc Het “anti-calc” patroon is ontwikkeld om kalkontwikkeling tijdens het strijken met stoom tegen te gaan. Toch kan het “anti-calc” patroon niet alle kalk verwijderen die in de loop der tijd natuurlijk gevormd wordt. Controleer met een ander apparaat of steek het strijkijzer in een ander stopcontact. Zet de temperatuurregelaar op een hogere stand en wacht totdat het controlelampje uit gaat. Het waterreservoir vullen Zet de stoomregelaar op de stand “0” en haal de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact!Gebruik alleen schoon water uit de kraan zonder dit ergens mee te mengen. toevoeging van andere vloeistoffen , zoals geurstoffen , kan het apparaat beschadigen. Elke schade die door de hiervoor vermelde producten wordt veroorzaakt, maakt de garantie ongeldig. Gebruik geen condenswater uit een droger, airconditioning en dergelijke. [. . . ] 7 Het produceren van stoom in een strijkijzer kost de meeste energie. Volg de onderstaande instrukties om het energiegebruik te minimaliseren: • Start de strijkbeurt met de stoffen die de laagste strijktemperatuur vereisen. € Zet de stoomregelaar op de geadviseerde positie behorend bij de strijktemperatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TDA2650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TDA2650 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag