Gebruiksaanwijzing BOSCH TAT 6901

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAT 6901. Wij hopen dat dit BOSCH TAT 6901 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAT 6901 te teleladen.


BOSCH TAT 6901 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3804 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAT 6901

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Rolletjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje. Machine controleren - Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!- Neem contact op met de Servicedienst! ºC (Temperatuur) U kunt de aangegeven wastemperatuur wijzigen. De maximaal instelbare wastemperatuur is steeds afhankelijk van het ingestelde programma. Inhoud J J J J J J J J J J J J J Kraan dichtdraaien Aanwijzingen bij Aqua Stop -> Installatievoorschrift blz. 7. B (Omw. /min. ) U kunt het aangegeven centrifugetoerental wijzigen. [. . . ] Voorzichtig eindcentrifugeren - Restvochtigheid van het wasgoed iets hoger. R (Extra water) Verhoogd waterniveau en een extra spoelbeurt, verlengde wastijd. Voor gebieden met heel zacht water of voor een nog beter spoelresultaat. Mate van vervuiling van het wasgoed Licht Erg Nieuw wasgoed apart wassen. Programmaverfijning v (Vlekken) kiezen. Kraan opendraaien Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van het model), blz. Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout Compartiment 2 : Wasverzachter, impregneermiddel, stijfsel Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas F Einde van het programma als . . . . . . Voorwas. Programma instellen en aanpassen Start/ Pauze Programma verfijningen Display/ optietoetsen Programmakiezer Programmaverfijningen en optietoetsen: zie individuele instellingen -> blz. Programmakiezer voor het in en uitschakelen van de machine en voor het kiezen van een programma. Draaien in beide richtingen mogelijk. 1 3 Aftapslag Afvoerpomp Noodontgrendeling Programma wijzigen . . . Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt ingesteld: - programma opnieuw kiezen, - M (Start/Pauze) kiezen. F F M (Start/Pauze) Om het programma te starten of te onderbreken. Signaal 1. Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen Inweekmiddel/wasmiddel volgens de gegevens van de fabrikant in wasmiddelbakje II doen. Programma y Cottons (Witte was/bonte was) 30 ºC instellen en M (Start/Pauze) kiezen. Na de gewenste inweektijd opnieuw M (Start/Pauze) kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd moet worden. Bij het wassen van 7, 0 kg Witte was/Bonte was programmaverfijning v (Vlekken) kiezen. voor een zeer gevoelige huid, verlengde wastijd bij gekozen temperatuur, verhoogd waterniveau, extra spoelbeurt bijzonder sparend wasprogramma om krimp te vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop) Programmakiezer op Off (Uit) zetten, stekker uit het stopcontact trekken. tussen de spoelbeurten alleen aanloopcentrifugeren Wat te doen als . . . Er komt schuim uit de wasmiddellade. Aanwijzingen voor de veiligheid - Lees a. u. b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven. - Bewaar alle gegevens voor later gebruik. Kans op een elektrische schok Levensgevaar tijdgeoptimaliseerd programma, kort programma voor normaal vervuild wasgoed Schoonmaken van de wasmiddellade . . . . . . Inzetstuk eruit halen: met een vinger het inzetstuk van onder naar boven drukken. Inspoelbakje en inzetstuk onder water met een borsteltje schoonmaken en afdrogen. Inzetstuk erop zetten en laten vastklikken (cilinder op geleidestift steken). 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven (resterend water). Indien toch: ga te werk volgens de gegevens van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel. afhankelijk van het model Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk op de juiste plaats zetten: - Wasmiddellade helemaal eruit halen -> blz. Inzetstuk niet gebruiken (naar boven schuiven): - bij gelachtige wasmiddelen en bij waspoeder, - bij programma's met Voorwas en Optie W (Klaar in). Zeef in de wateraansluiting Kans op een elektrische schok! [. . . ] Slang aansluiten en op dichtheid controleren. * Sports, Fitness (Sport) y Cottons (Witte was/bonte was) j Cottons Eco (Bont was Eco) Easy Care+ (Kreukherstellend speciaal) zx Mix (Snel + Mix) Kraan volledig openen; toevoerslang geknikt/vastgeklemd; Zeef schoonmaken -> blz. Wanneer de melding weer verschijnt, contact opnemen met de Servicedienst -> Installatievoorschrift blz. 7. 2. 7 8 9 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water aanlengen en in bakje II van de wasmiddellade gieten. Voetjes van het apparaat vastzetten vibraties en "lopen" tijdens -> Installatievoorschrift blz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAT 6901

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAT 6901 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag