Gebruiksaanwijzing BOSCH TAT 6104/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAT 6104/01. Wij hopen dat dit BOSCH TAT 6104/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAT 6104/01 te teleladen.


BOSCH TAT 6104/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3804 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAT 6104/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Brood kan verbranden en daarom mag het apparaat niet gebruikt worden in de buurt van, of onder gordijnen of ander brandbaar materiaal (rekken, meubels. € Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door 20 8 ToasterNC00113269_- 12/05/12 09:13 Page21 personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis, indien ze via een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid onder toezicht staan of voorafgaand instructies kregen over het gebruik van het toestel en op de hoogte zijn van de mogelijke risico’s. Schoonmaaken onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden verricht door kinderen boven de 8 jaar die onder toezicht staan. [. . . ] € Houd het apparaat en diens snoer buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar. € Gebruik een doek om de delen die in contact met het brood komen schoon te maken. € Verwijder kruimels regelmatig door het vak voor de opvang van kruimels aan de onderkant van de toaster leeg te maken. 21 9 ToasterNC00113269_- 12/05/12 09:13 Page22 • Voor uw veiligheid voldoet dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedingswaren, Milieu…). € Conform aan het advies van de CSC van 2/12/04 is dit product voorzien van een mechanisch ontwerp dat het mogelijk maakt het uitwerpsysteem voor het brood los te koppelen van de stroomonderbreker. • Controleer of de netspanning overeenstemt met de op het apparaat aangegeven spanning (alleen wisselstroom). € Rekening houdend met de grote verscheidenheid aan geldende normen, dient u het apparaat door een erkende servicedienst (zie bijgevoegde servicelijst) te laten controleren als u het in een ander land gebruikt dan waar u het gekocht heeft. € Controleer of de elektrische installatie voldoet aan de geldende normen en voldoende vermogen heeft voor de voeding van een apparaat met dit vermogen. € Maak alleen gebruik van een verlengsnoer dat in goede staat verkeerd, geaard is en waarvan het snoer minstens even dik is als die van het apparaat. 22 10 ToasterNC00113269_- 12/05/12 09:13 Page23 • Gebruik het apparaat niet indien: - het snoer kapot of beschadigd is, - het apparaat gevallen is, zichtbare schade vertoont of niet goed functioneert. In elk van deze gevallen dient u het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende servicedienst te sturen om gevaarlijke situaties te vermijden (zie bijgaande servicelijst). • Nooit papier , karton of plastic in , op of onder het apparaat plaatsen. € In het geval dat delen van het apparaat vlam zouden vatten dient u dit nooit met water te blussen. € Probeer nooit het brood uit het rooster te nemen wanneer het roosteren nog niet afgelopen is. € Gebruik de broodrooster nooit als warmtebron of om dingen te drogen. € Gebruik de broodrooster niet voor het koken, opwarmen of ontdooien van diepvriesgerechten. € Het apparaat niet tegelijkertijd gebruiken voor het roosteren van brood en het opwarmen van brioche, croissantjes etc. € Het apparaat niet tegelijkertijd voor het roosteren van brood en het opwarmen van broodjes gebruiken (Afhankelijk van het model). [. . . ] € Het apparaat niet tegelijkertijd voor het roosteren van brood en het opwarmen van broodjes gebruiken (Afhankelijk van het model). € Gebruik voor het schoonmaken geen agressieve schoonmaakmiddelen (schoonbijtmiddel op sodabasis, schoonmaakmiddel voor metalen, chloorwater etc. € Voor apparaten met een metalen afwerking: In geen geval specifieke schoonmaakmiddelen voor metaal gebruiken (RVS, koper…), maar een zachte doek met een schoonmaakmiddel voor glas of ruiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAT 6104/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAT 6104/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag