Gebruiksaanwijzing BOSCH TAT 6004/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAT 6004/01. Wij hopen dat dit BOSCH TAT 6004/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAT 6004/01 te teleladen.


BOSCH TAT 6004/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3804 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAT 6004/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raak de metalen delen van de broodrooster niet aan, omdat deze tijdens het roosteren zeer heet worden. Raak alleen de knoppen aan en til het apparaat op door de kunststof behuizing vast te pakken. De broodrooster is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag alleen binnenshuis worden gebruikt. De broodrooster is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik. [. . . ] De broodrooster is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik. Als een sneetje brood vast komt te zitten in het apparaat, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het brood verwijdert. Gebruik hiervoor geen mes of ander scherp voorwerp, omdat dit schade aan de verwarmingselementen kan veroorzaken. Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Hendel voor opwarmrek Kruimellade Opwarmrek Roostersleuven Stopknop Roosterknop Opwarmknop voor broodjes Ontdooiknop Heropwarmknop voor geroosterd brood + en - knoppen voor het instellen van de bruiningsstand Bruiningsstandlampjes Snoeropberghaken Het apparaat in gebruik nemen 1 Verwijder eventuele stickers van de broodrooster en maak de behuizing schoon met een vochtige doek. Voordatuhetapparaatvoordeeerstekeergebruikt, radenweuaanhetapparaatineen goed geventileerde kamer enkele keren op de hoogste bruiningsstand te laten werken zonder dat er brood in zit. Hierdoor wordt het stof dat zich eventueel op de verwarmingselementen heeft verzameld, weggebrand en wordt het ontstaan van onaangename geurtjes tijdens het roosteren voorkomen. , De bruiningsstandlampjes lichten een paar keer snel op van links naar rechts en vice versa totdat het vierde bruiningsstandlampje blijft branden. Het lampje voor de laatst ingestelde bruiningsstand gaat vervolgens weer branden. Opmerking:Telkens als u de opwarmfunctie wilt gebruiken, moet u de roosterknop omlaag duwen en opnieuw op de opwarmknop drukken. Houd het apparaat niet ondersteboven en schud het niet om kruimels te verwijderen. Het apparaat afdanken Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. Garantie en service Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. Com), of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het `worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Problemen oplossen Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Customer Care Centre in uw land (zie hoofdstuk `Garantie en service'). Als de broodrooster nu nog steeds niet werkt, breng het apparaat dan naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek. Oplossing Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. [. . . ] Als de broodrooster nu nog steeds niet werkt, breng het apparaat dan naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek. Oplossing Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen niet beschadigt wanneer u het brood verwijdert. Gebruik nooit een metalen voorwerp om brood uit de broodrooster te verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAT 6004/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAT 6004/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag