Gebruiksaanwijzing BOSCH TAT 6001/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAT 6001/01. Wij hopen dat dit BOSCH TAT 6001/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAT 6001/01 te teleladen.


BOSCH TAT 6001/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3804 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAT 6001/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Gebruik het apparaat niet onder of in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen en ook niet onder hangende keukenkastjes, omdat dit brand kan veroorzaken. Plaats nooit de stofkap (alleen bepaalde typen) of een ander voorwerp op de broodrooster als het apparaat is ingeschakeld of nog heet is, omdat dit schade of brand kan veroorzaken. [. . . ] Plaats nooit de stofkap (alleen bepaalde typen) of een ander voorwerp op de broodrooster als het apparaat is ingeschakeld of nog heet is, omdat dit schade of brand kan veroorzaken. om brandgevaar te voorkomen moet de kruimellade regelmatig worden geleegd. Haal direct de stekker uit het stopcontact indien u vuur of rook waarneemt. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Doe geen andere ingrediënten in het apparaat, aangezien dit tot een gevaarlijke situatie kan leiden. Let op Laat het snoer niet over de rand hangen van de tafel of het aanrecht waarop het apparaat staat. Raak de metalen delen van de broodrooster niet aan, omdat deze tijdens het roosteren zeer heet worden. De broodrooster is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Roosterhetbevrorenbroodalsvolgt: Typen TAT 6001/01 en HD2621: draai de bruiningsregelaar naar stand Ñ (1) en duw de roosterknop vervolgens naar beneden (2). Warmhetgeroosterdebroodalsvolgtop: Typen HD2621 en TAT 6001/01: draai de bruiningsknop naar stand (1) en duw de roosterknop vervolgens naar beneden (2). 8) - Type HD2623: duw de roosterknop omlaag (1) en druk vervolgens op de heropwarmknop voor geroosterd brood (2). Warmbroodjesofcroissantsalsvolgtop: Typen TAT 6001/01 en HD2621: draai de bruiningsknop naar stand ó (1) en duw de roosterknop vervolgens naar beneden (2). 11) Als u broodjes of croissants aan beide zijden wilt opwarmen, draai deze dan om nadat de broodrooster zichzelf heeft uitgeschakeld. Laat de bruiningsknop op de opwarmstand voor broodjes ó staan en duw de roosterknop naar beneden om de broodrooster opnieuw in te schakelen. - Type HD2623: duw de roosterknop omlaag (1) en druk vervolgens op de opwarmknop voor broodjes ó (2). Als u broodjes of croissants aan beide zijden wilt opwarmen, draai deze dan om nadat de broodrooster zichzelf heeft uitgeschakeld. [. . . ] Laat de bruiningsknop op de opwarmstand voor broodjes ó staan en duw de roosterknop naar beneden om de broodrooster opnieuw in te schakelen. - Type HD2623: duw de roosterknop omlaag (1) en druk vervolgens op de opwarmknop voor broodjes ó (2). Als u broodjes of croissants aan beide zijden wilt opwarmen, draai deze dan om nadat de broodrooster zichzelf heeft uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAT 6001/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAT 6001/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag