Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5546CH/05 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5546CH/05. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 5546CH/05 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5546CH/05 te teleladen.


BOSCH TAS 5546CH/05 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 5546CH/05SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze handleiding bewaren op een veilige plaats en bij de koffiemachine voegen als deze gebruikt wordt door iemand anders. GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING Indien er zich problemen voordoen die niet of onvoldoende behandeld worden in deze handleiding, voor verdere informatie zich wenden tot een bevoegd specialist. Nominale spanning Nominale kracht Materiaal van lichaam Afmetingen (l x a x p) Gewicht Lengte elektrische kabel* Bedieningspaneel B De waarschuwingsdriehoek duidt alle instructies aan die belangrijk zijn voor de veiligheid van de gebruiker. Deze aanwijzingen nauwkeurig volgen om ernstige verwondingen te vermijden. [. . . ] b Elektrische kabel De koffiemachine niet gebruiken als de elektrische kabel defect is. De defecte kabels en stekkers onmiddellijk doen vervangen door een specialist. De elektrische kabel niet langs hoeken en scherpe randen, over warme voorwerpen laten lopen, hem vrijhouden van olie. De stekker niet uittrekken door aan de kabel te trekken, ook niet aanraken met natte handen. C Bescherming van andere personen De koffiemachine moet enkel door volwassenen worden gebruikt: zich ervan vergewissen dat de kinderen er niet mee kunnen spelen. Bewaren van de machine Als de machine niet in gebruik is, moet ze worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact getrokken. Herstel/Onderhoud Indien er een defect, een beschadiging is of men vermoedt een defect na een val, de stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken. Het apparaat niet zelf herstellen of uiteen halen: als er tussenkomsten gedaan zijn door niet geautoriseerde personen wordt elke verantwoordelijkheid voor eventuele schade afgewezen. Brandbeveiligingsnormen De machine niet gebruiken in een omgeving waar er explosieve stoffen aanwezig zijn. Plaatsing De koffiemachine op een veilige plaats zetten, waar niemand ze kan omgooien of erdoor verwond kan worden: warm water of stoom kunnen uit de machine komen: gevaar voor brandwonden!De koffiemachine niet op warme plaatsen en/of in de nabijheid van vlammen zetten om te vermijden dat het onderstel smelt of beschadigd wordt. De koffiemachine moet aangesloten worden op een aangepast stopcontact. De spanning moet overeenkomen met die aangeduid op het plaatje aangebracht op de machine. Nooit defecte kabels gebruiken, de defecte kabels en stekkers moeten onmiddellijk vervangen worden door geautoriseerde specialisten. Men raadt aan deze te bewaren voor een eventuele verplaatsing in de toekomst. Voor uw eigen veiligheid en die van derden, zich strikt aan de "Veiligheidsnormen" weergegeven op pagina's 72-73 houden. Keuze van het type koffie Over het algemeen kan men alle types koffie, die in de handel verkrijgbaar zijn, gebruiken. Nochtans is koffie een natuurlijk produkt en verandert de smaak ervan volgens de herkomst en het mengsel; daarom is het raadzaam verschillende types uit te proberen om zo het type te vinden dat het best bij uw persoonlijke Om de beste resultaten te bekomen raden wij aan mengsels te gebruiken die specifiek gemaakt zijn voor espresso apparaten. 23 Meng het ontkalkingsmiddel met water, zoals aangegeven op de verpakking van het ontkalkingsmiddel, en vul het waterreservoir; plaats het reservoir in het apparaat. De originele verpakking bewaren, die kan nodig zijn om de machine te beschermen tijdens het vervoer. Het onderhoud en de schoonmaak mogen enkel gebeuren als de machine koud is en niet aangesloten op het elektrisch net. Het apparaat niet onderdompelen in water en de onderdelen niet in de vaatwasser steken. [. . . ] 16 De stoombuis boven het afdruipbakje brengen, de hendel (8) "Warm water/stoom" voor enkele ogenblikken openen. Zodat het overgebleven water uit de buis stroomt: na korte tijd zal er enkel stoom uitkomen. 16 Laat met tussenpozen (een kopje per keer) de hele inhoud uit het waterreservoir komen door de stoomknop (8) met de klok mee te draaien; om de afgifte te stoppen draait u de knop (8) met de klok mee. Tijdens de intervallen moet u het product ongeveer 10-15 minuten laten inwerken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 5546CH/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 5546CH/05 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag