Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5546/05 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5546/05. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 5546/05 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5546/05 te teleladen.


BOSCH TAS 5546/05 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 5546/05SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het gebruik van een waterfilter (optionele accessoires) verbetert de kwaliteit van het water en verlengt de levensduur van het apparaat. Volg de aanwijzingen op het instructieblad dat bijgeleverd wordt met de accessoires voor het plaatsen van de filter. Bij het eerste opstarten van de machine, na een langetijdvanstilstandofinhetgevalvanhet geheelontbrekenvanwaterinhetreservoiris hetnodigomhetwatercircuittevullenopde hierna beschreven manier. Plaats de machine op een vlakke en stabiele ondergrond, ver verwijderd van water en hete bronnen. [. . . ] Druk op de schakelaar/toets voor koffieafgifte en wacht op de afgifte van de gewenste hoeveelheid. De machine beëindigd automatisch de afgifte wanneer de geprogrammeerde koffiedosis bereikt is. De koffieafgifte kan ieder moment gestopt worden door opnieuw op de toets voor gedoseerde koffieafgifte te drukken. Voer de stappen 1, 2, 3 uit van de paragraaf AFGIFTE VRIJE KOFFIEDOSIS Druk op de toets voor gedoseerde koffieafgifte en houd deze ingedrukt en wacht totdat de gewenste hoeveelheid koffie die men wil programmeren, bereikt is. Druk opnieuw op de schakelaar/toets om de afgifte te stoppen en zet de hendel terug in de ruststand. Laat de toets voor gedoseerde koffieafgifte los en zet de hendel terug in de ruststand. De geprogrammeerde hoeveelheid te verstrekken koffie (minimaal 25 cc - maximaal 200 cc) kan gewijzigd worden door de programmering opnieuw uit te voeren. Wanneer de toets voor stoomafgifte continu brandt, is de machine klaar voor gebruik. Het stoom/ heet waterpijpje kan zeer hoge temperaturen bereiken: voorkom directe aanraking met uw handen. Het stoom/ heet waterpijpje mag niet op personen of dieren gericht worden. Wanneer de machine klaar is voor gebruik, zet een leeg kannetje onder het stoom/heet waterpijpje en open de draaiknop. Leeg het reservoir en vul het met een oplossing van ontkalkingsmiddel en water zoals aangegeven op de verpakking van het ontkalkingsproduct, zet de machine aan en plaats een kannetje onder de schenkinrichting. PREMIUM: wacht totdat de koffietoetsen continu branden, druk op de toets voor vrije koffiedosis en vul een beker. EXTRA en PREMIUM: zet de machine uit, laat het 10-15 minuten rusten en herhaal de handelingen 2 en 3 totdat het reservoir leeg is. Was het reservoir en vul het met vers drinkwater, plaats deze weer terug en zet een kannetje onder de schenkinrichting. Open de stoomknop, druk op de schakelaar/toets voor koffieafgifte totdat 2/3 van het reservoir geleegd is, sluit vervolgens weer de draaiknop. Wacht totdat de machine opgewarmd is, open de stoomknop en druk op de schakelaar/toets voor koffieafgifte totdat het reservoir leeg is. Verwijder de bovenste lade om de gebruikte koffiepads te verwijderen en leeg het lekbakje. Om de pannarello te kunnen gebruiken, dient men de machine klaar te maken voor de afgifte van heet water en stoom zoals beschreven in de bijbehorende paragrafen. In het geval men een cappuccino wenst te maken, dompel de pannarello in de melk en maak lichte ronddraaiende bewegingen om de melk gelijkmatig te verwarmen. Controleer regelmatig dat de lade met koffiepads niet vol is om storingen en schade aan de machine te vermijden. EXTRA: het controlelampje is uit nadat de hoofdschakelaar is ingedrukt en men enkele minuten gewacht heeft. [. . . ] Stroomtoevoer: Sluit de koffiemachine alleen aan op een geschikt stopcontact. De spanning moet overeenstemmen met de spanning die op het plaatje van de machine staat vermeld. voedingskabel: Gebruik de koffiemachine nooit als de voedingskabel defect is. Indien de voedingskabel defect is, dient deze vervangen te worden met een nieuwe die dezelfde eigenschappen bezit als die bij de machine geleverd is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 5546/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 5546/05 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag