Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5546/04 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5546/04. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 5546/04 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5546/04 te teleladen.


BOSCH TAS 5546/04 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 5546/04SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 9 De kabel niet van de tafel laten hangen en niet met hete oppervlakken in aanraking laten komen. 11 Controleren dat het espresso apparaat altijd in de stand "0" (uit) staat, voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken. Indien men het apparaat uitschakelen wil, de machine uitzetten en dan de stekker uit het stopcontact trekken. 12 Het apparaat mag alleen voor huishoudelijk gebruik gebruikt worden. [. . . ] - in een gesloten ruimte gebruiken - voor de bereiding van koffie, heet water, voor het kloppen van melk of voor de opwarming met stoom van dranken gebruiken. - door volwassenen in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid laten gebruiken. Doe nooit andere substanties in de houders dan de substanties die aangegeven worden in de gebruiksaanwijzing. Tijdens de normale vulling van een houder bent u verplicht de houders die zich in de nabijheid bevinden te sluiten. Vul het waterreservoir alleen met vers drinkwater: heet water en/of andere vloeistoffen kunnen het apparaat beschadigen. De afstelling van de koffiemolen mag alleen plaatsvinden wanneer de koffiemolen in werking is. Steek uw vingers, of materiaal dat geen koffiebonen is, niet in de koffiemolen. Voordat u werkzaamheden verricht aan het interne gedeelte van de koffiemolen, dient u het apparaat af te sluiten met de hoofdschakelaar en de stekker uit het stopcontact te trekken. - Het apparaat mag niet door kinderen gebruikt worden of door personen die niet op de hoogte zijn van de werking. - Laat het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet binnen handbereik van kinderen. - Richt de hete stoomstraal en/of de heetwaterstraal niet op uzelf en/of op anderen: gevaar op brandwonden. De instelling mag alleen plaatsvinden wanneer de koffiemolen in werking is. Indien u niet het gewenste resultaat bereikt, gebruikt u dan verschillende koffiemelanges. Indien de maling te fijn ingesteld is (knop geheel tegen de wijzers van de klok in) en de SBS-knop staat op "sterk" (naar rechts), dan kan de koffieafgifte te weinig of afwezig blijken te zijn. GROTE KOPPEN Om de afgiftegroep opnieuw op zijn plaats te brengen trekt u eraan tot de groep weer vastzit. KOFFIE IN KOPJE - De instelling dient plaats te vinden voordat de koffieafgifte plaatsvindt Deze instelling is onmiddellijk van invloed op de geselecteerde koffieafgifte. Grote koffie Om grote koppen te gebruiken drukt u op de knop en drukt u de afgiftegroep tot het einde toe aan. Om de hoeveelheid afgegeven koffie aan te passen aan de grootte van het kopje. Alleen voor apparaten met SBS - Voor de instelling van de consistentie van de afgegeven koffie. Deze instelling is onmiddellijk van invloed op de geselecteerde koffieafgifte. Om de afgifte eerder te stoppen drukt u op de toets of draait u aan de ringmoer. Wanneer het apparaat klaar is met de bereiding neemt u het kopje weg. [. . . ] De reiniging van het apparaat, de onderdelen en de afgiftegroep moet minstens één keer per week plaatsvinden. Het filter moet vervangen worden wanneer dit door het apparaat aangegeven wordt, zie pagina 98. Voordat u de ontkalking uitvoert, moet het filter uit het reservoir verwijderd worden. Haal het filter uit de verpakking Plaats en draai de applicator met de wijzers van de klok mee om deze aan het filter te bevestigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 5546/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 5546/04 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag