Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5545/04 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5545/04. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 5545/04 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5545/04 te teleladen.


BOSCH TAS 5545/04 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 5545/04SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Heizplatte hält den Kaffee warm bis Sie auf "Aus/0" schalten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het garantiebewijs, de kassabon en indien mogelijk de doos met binnenverpakking goed!Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor industriele doeleinden. [. . . ] Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor industriele doeleinden. Trek de stekker altijd uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt, accessoires aanbrengt, het apparaat schoonmaakt of in het geval van een storing. Schakel het apparaat eerst uit Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te nemen, maat pak de stekker vast. Wees alert wanneer kinderen het apparaat gebruiken, zo voorkomt u ongelukken. controleer regelmatig of het snoer en het apparaat niet beschadigd zijn. Repareer het apparaat niet zelf, maar laat dit door een erkende vakman doen. Om gevaren te vermijden, mag een defecte netkabel alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een gekwalificeerde vakman door een gelijkwaardige kabel worden vervangen. Houd het apparaat uit de buurt van hitte, direct invallende zonnestralen, vocht, scherpe randen en dergelijke. De verwarmingsplaat houdt de koffie warm tot u het apparaat "AUS/0"-schakelt. Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat afgekoeld is. Kan en filterinzet kunt u op normale wijze in water met wat afwasmiddel reinigen. Wij verlenen op het door ons verkochte apparaat een garantie van 24 maanden vanaf koopdatum (kassabon). Binnen de garantieperiode verhelpen wij gratis defecten aan het apparaat die zijn ontstaan als gevolg van materiaal- of productiefouten, hetzij door reparatie of - naar ons goeddunken - door vervanging. Zonder dit bewijs kan geen kosteloze reparatie of vervanging plaatsvinden. In geval van garantieverlening dient u het complete apparaat in de originele verpakking samen met de kassabon bij uw handelaar af te geven. Defecten aan hulpstukken leiden niet tot omruil van het apparaat, maar worden kosteloos als vervanging toegezonden. [. . . ] Zonder dit bewijs kan geen kosteloze reparatie of vervanging plaatsvinden. In geval van garantieverlening dient u het complete apparaat in de originele verpakking samen met de kassabon bij uw handelaar af te geven. Defecten aan hulpstukken leiden niet tot omruil van het apparaat, maar worden kosteloos als vervanging toegezonden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 5545/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 5545/04 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag