Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544GB/03 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544GB/03. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 5544GB/03 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544GB/03 te teleladen.


BOSCH TAS 5544GB/03 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 5544GB/03SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Men aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade in geval van: · Verkeerd gebruik dat niet in overeenstemming is met de beoogde doelen; · Opslag en gebruik van de machine op andere temperaturen dan de gebruikscondities (tussen 15°C en 45 °C) · gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen en accessoires. Breng de onder stroom staande delen nooit in contact met water: kortsluitingsgevaar!Richt de hete stoom- of waterstraal nooit op lichaamsdelen; wees voorzichtig bij het aanraken van het heetwater-/stoompijpje en houdt het vast bij de speciale greep: gevaar voor brandwonden!Het aanbrengen van technische wijzigingen en elk ongeoorloofd gebruik is verboden, in verband met de risico's die dit met zich meebrengt! [. . . ] Druk en draai de draaiknop slechts één klik per keer en laat daarna de machine 2-3 kopjes koffie verstrekken zodat u de verandering in maalfijnheid merkt. De tekentjes binnen in het reservoir geven de ingestelde maalfijnheid aan; er kunnen 5 verschillende maalfijnheden worden ingesteld met de volgende tekens: Groot teken - Grove maling Klein teken - Fijne maling De machine begint met de afgiftefase; op het display verschijnt het symbool " " die de toets aangeeft die wordt geprogrammeerd. Nu dient men de toets aangegeven met het symbool " " in te drukken wanneer in het kopje de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt. Nu is de toets " " geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid koffie verstrekken. Wanneer er 60 minuten vanaf het laatste gebruik verstreken zijn, zal de machine automatisch uitgeschakeld worden. Opmerking: tijdens de uitschakelingsfase voert de machine een spoelcyclus uit, indien er een koffieproduct verstrekt is. Om de machine opnieuw te starten is het voldoende om op de toets ON/OFF te drukken (indien de hoofdschakelaar op "I" staat); in dit geval zal de machine de spoeling alleen uitvoeren indien de waterketel afgekoeld is. De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verstrekte koffie in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en/of de afmetingen van uw bekers/ kopjes. Bij elke druk op de toets " " of " " zal de machine een geprogrammeerde hoeveelheid koffie verstrekken. Aan elke toets is een andere koffieafgifte verbonden; deze zijn onafhankelijk van elkaar. Als voorbeeld wordt hierna de programmering van toets " " beschreven, die normalerwijze verbonden is aan een espressokoffie. Als de machine gereed is voor de afgifte van koffie, ga dan als volgt te werk: · Plaats een kannetje onder het stoompijpje (pannarello, indien aanwezig); Draai de keuzeschakelaar rechtsom tot het punt " ". Plaats een kannetje onder het stoompijpje (pannarello, indien aanwezig); Schenk de gewenste hoeveelheid heet water; draai de keuzeschakelaar linksom tot de stand " " om de afgifte van heet water te stoppen. Een enkele keer zou het kunnen gebeuren dat na het draaien van de keuzeschakelaar er geen heet water uitkomt en dat op het display het volgende symbool wordt weergegeven. Wacht tot het einde van de verwarmingsfase om heet water uit de pannarello te verkrijgen. Wanneer de machine klaar is voor de afgifte van koffie, draai de keuzeschakelaar linksom tot het punt " "; er zou restwater uit het stoompijpje (pannarello, indien aanwezig) kunnen komen. De stoom kan worden gebruikt om melk op te kloppen voor cappuccino, maar ook voor het verwarmen van dranken. Het uitlooppijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. Belangrijke opmerking: meteen nadat men de stoom heeft gebruikt voor het opkloppen van de melk, dient men het stoompijpje (of de pannarello indien aanwezig) te reinigen. Als de machine klaar is voor gebruik, dient men een kleine hoeveelheid heet water in een Wanneer op het display het volgende symbool wordt weergegeven, begint de afgifte; er zal spoedig alleen stoom uit beginnen te komen · Draai de keuzeschakelaar rechtsom en zet het in de positie " " om de stoomafgifte te stoppen. Vul de beker die men voor de bereiding van de cappuccino wil gebruiken voor 1/3 met koude melk. Voor een beter resultaat moet de melk koud zijn tijdens de bereiding van de cappuccino. [. . . ] Nu zal de machine de verwarmings- en spoelcyclus uitvoeren voor de afgifte van de producten. De machine is klaar voor de afgifte van koffie Met koffiebonen en heet water. De machine is bezig met verwarmen voor de Afgifte van koffie, heet water en stoom. De machine is klaar voor de afgifte van koffie De machine is bezig met spoelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 5544GB/03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 5544GB/03 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag