Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544EE/05 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544EE/05. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 5544EE/05 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544EE/05 te teleladen.


BOSCH TAS 5544EE/05 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 5544EE/05SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die für die Verpackung der Maschine benutz- Um die Maschine einzuschalten, muss lediglich die Taste (17) gedrückt werden. 12) - Sobald die gewünschte Kaffeemenge in die Tasse ausgegeben wurde, die Taste (14) loslassen. Die Taste "PUSH" drücken, um sicherzustellen, dass sich die Brühgruppe in der korrekten Position befindet. Um die Ausgabe zu stoppen, wird der Drehknopf Dampf (10) im Gegenuhrzeigersinn gedreht. [. . . ] 5B) - Steek het andere uiteinde van de stekker in een wandstopcontact met de juiste spanning. Om de machine aan te zetten hoeft men alleen op de toets (17) te drukken; op het display zal het rode symbool worden weergegeven. Wanneer de machine is opgewarmd, zal ze een spoelcyclus van de interne circuits uitvoeren. Er zal een kleine hoeveelheid water worden afgegeven; in deze fase zal op het display het oranje symbool worden weergegeven: Wacht totdat er automatisch een einde aan deze cyclus komt. Als de bovenstaande handelingen beëindigd zijn, zal op het display het groene symbool verschijnen. Volg de hieronder vermelde aanwijzingen zorgvuldig op voor een goed gebruik van de machine voor het schenken van koffie, heet water of stoom. 7) - Om de circuit te vullen, plaats een bak onder het stoompijpje (pannarello) (7); · Uit de pannarello zal de ingestelde hoeveelheid water komen; meteen daarna wordt het oranje symbool weergegeven. De machine die u hebt aangeschaft heeft de mogelijkheid om enkele instellingen in te voeren die u in staat stellen om er optimaal gebruik van te maken. Koffie is een natuurlijk product en haar eigenschappen kunnen veranderen afhankelijk van de afkomst en de melange. De koffiemachine van Spidem is voorzien van een zelf-regulerend systeem dat het mogelijk maakt om alle soorten koffiebonen te gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn (niet gekarameliseerd). Daarom raden wij u aan om eerst enkele kopjes koffies te schenken alvorens de koffiemolen in te stellen. Als voorbeeld wordt hierna de programmering van toets (14) beschreven, die normalerwijze verbonden is aan De keuze is mogelijk wanneer de koffiebonen op het display worden weergegeven; bij elke druk en het weer loslaten van de toets (18) verandert het aroma met een graad; de keuze moet uitgevoerd worden alvorens de koffie te kiezen. Controleer voor de afgifte van de koffie de meldingen op het display, of het waterreservoir en het koffiereservoir vol zijn. 11) - Zet 1 of 2 bekers/kopjes onder de uitlooppijpjes van de schenkinrichting (4); u kunt de hoogte van de schenkinrichting instellen en aanpassen aan uw kopjes. Controleer of de machine klaar is voor gebruik; op het display moet het groene symbool worden weergegeven: De koffieafgifte zal automatisch stoppen als het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte te onderbreken door op de eerder ingedrukte knop te drukken. Deze eigenschap zou de afgiftetijd lichtelijk kunnen verlengen, maar heeft als pluspunt de intense smaak van de koffie. Let op: aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen: gevaar voor brandwonden. Het heetwaterpijpje kan erg heet worden: voorkom directe aanraking met uw handen. Controleer voor de afgifte van water of de machine klaar is voor gebruik; op het display moet het groene symbool worden weergegeven: 12) - Voor de afgifte van de koffie dient men: - indien nodig, de toets (18) in te drukken en weer los te laten om het gewenste aroma te kiezen. Wanneer de machine niet gebruikt wordt, zal deze automatisch teruggaan naar de temperatuur voor de koffieafgifte om onnodig energieverbruik te vermijden. Het onderhoud en de reiniging mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine koud is en van het elektriciteitsnet afgekoppeld is. Dompel de machine niet onder in water en was de onderdelen niet in de vaatwasmachine. [. . . ] Het is speciaal ontwikkeld om de prestaties en functionaliteit te bevorderen gedurende de gehele levensduurte van het toestel en om te vermijden dat, indien correct gebruikt, enige veroudering van het geleverde produkt zal optreden. Meng het ontkalkingsmiddel met water, zoals op de verpakking van het ontkalkingsproduct staat vermeld, en vul het waterreservoir ermee. 8) - Laat met tussenpozen (één kopje per keer) de hele inhoud van het waterreservoir uit het apparaat stromen door de stoomknop (10) rechtsom te draaien; draai de stoomknop (10) linksom om de afgifte te stoppen. Laat het ontkalkingsoplossing tijdens de afzonderlijke tussenpozen ongeveer 10-15 minuten inwerken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 5544EE/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 5544EE/05 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag