Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544EE/03 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544EE/03. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 5544EE/03 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544EE/03 te teleladen.


BOSCH TAS 5544EE/03 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 5544EE/03SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Rare event that occurs when the machine is automatically adjusting the dose. Rare event that occurs when the machine is automatically adjusting the dose. Die für die Verpackung der Maschine benutz- Um die Maschine einzuschalten, muss lediglich die Taste (17) gedrückt werden. 12) - Sobald die gewünschte Kaffeemenge in die Tasse ausgegeben wurde, die Taste (14) loslassen. [. . . ] Opmerking: Het rooster dat zich in het koffiereservoir bevindt, kan en mag niet worden verwijderd. 5B) - Steek het andere uiteinde van de stekker in een wandstopcontact met de juiste spanning. Om de machine aan te doen, is het voldoende om op de toets (17) te drukken; de led (18) zal beginnen snel te knipperen en geeft daarmee aan dat het nodig is om het circuit te laden. 7) - Om de circuit te laden, plaats een bak onder het stoompijpje (pannarello) (7); · Uit de pannarello zal een vooringestelde hoeveelheid water komen. Hierna zal de led (18) langzaam knipperen en geeft hiermee aan dat de draaiknop dichtgedraaid kan worden (10). Op dat moment zal de led (19) langzaam beginnen te knipperen, waarmee het de verwarmingsfase aangeeft. Opmerking: Het wordt aangeraden het circuit te vullen bij het eerste gebruik van de machine, als de machine lange tijd niet gebruikt is of als het reservoir helemaal leeg is. Wanneer de machine is opgewarmd, zal ze een spoelcyclus van de interne circuits uitvoeren. In deze fase wordt er een kleine hoeveelheid water afgegeven en knipperen de leds achtereenvolgens tegen de wijzers van de klok in. Als bovengenoemde handelingen zijn uitgevoerd is de machine klaar voor gebruik. Volg de hieronder vermelde aanwijzingen zorgvuldig op voor een goed gebruik van de machine voor het schenken van koffie, heet water of stoom. 12) - Voor de afgifte van koffie dient men op toets (14) te drukken voor het verkrijgen van een espressokoffie, of op (15) voor het verkrijgen van slappe koffie. Vervolgens wordt de afgiftecyclus gestart: druk één keer op de knop om 1 koffie te zetten; druk twee keer achter elkaar op de knop om 2 koffies te zetten. In deze werkingsstand maalt en doseert de machine automatisch de juiste hoeveelheid koffie. De bereiding van twee koffies vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machine automatisch uitvoert; deze optie wordt weergegeven door het knipperen van de led 20. Na de voorinfusie-cyclus zal de koffie uit de schenkinrichting (4) beginnen te stromen. De koffieafgifte zal automatisch stoppen als het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte te onderbreken door op de knop eerder ingedrukt werd, te drukken. Deze eigenschap zou de afgiftetijd lichtelijk kunnen verlengen, maar heeft als pluspunt de intense smaak van de koffie. 9) - De koffieschenkinrichting is in hoogte verstelbaar, zodat het beter aangepast kan worden aan de afmetingen van de kopjes die u wilt gebruiken. 1 beschreven zijn om de machine weer op de temperatuur te brengen voor de koffieafgifte. Mycoffee Rapid Steam: de machine voert de procedures automatisch uit om de machine op de temperatuur te brengen voor de koffieafgifte. Wanneer de machine niet gebruikt wordt, zal deze automatisch teruggaan naar de temperatuur voor de koffieafgifte om onnodig energieverbruik te vermijden. [. . . ] Herhaal de handelingen totdat er geen ontkalkingsoplossing in het reservoir zit. 8) - Laat de inhoud van het waterreservoir uit de machine lopen door de stoomknop (10) rechtsom Als de ontkalking gereed is, plaats dan de pannarello weer in het stoompijpje zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud". Druk gedurende 7 seconden op de toets (16) om het alarmsignaal van de ontkalking te desactiveren. Het symbool op het product of op verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 5544EE/03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 5544EE/03 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag