Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544/02 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544/02. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 5544/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544/02 te teleladen.


BOSCH TAS 5544/02 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 5544/02SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] The machine is performing the The machine ends the cycle rinse/self-cleaning cycle (see automatically. Die für die Verpackung der Maschine benutz- 6) - Um die Maschine einzuschalten, muss lediglich die Taste EIN/AUS (16) gedrückt werden. Die Einstellung des Mahlwerks erfolgt automatisch, um eine optimale Extraktion des Kaffees sowie die ideale Komprimierung des Kaffeemehls sicherzustellen. 12) - Sobald die gewünschte Kaffeemenge in die Tasse ausgegeben wurde, die Taste (14) loslassen. [. . . ] 7) - Om de circuit te vullen, plaats een bak onder het stoompijpje (pannarello voor de plus uitvoering) (10); · (Afb. 9) - Draai de keuzeschakelaar (17) rechtsom tot het punt " " en wacht af. Wanneer er water op een gelijkmatige manier uit komt en het waarschuwingsled (18) langzaam knippert en hiermee aangeeft dat de draaiknop dichtgedraaid kan worden, draai de keuzeschakelaar linksom tot de positie " ". Nu begint de led (19) langzaam te knipperen, waarmee het de verwarmingsfase aangeeft. Opmerking: Het wordt aangeraden het circuit te vullen bij het eerste gebruik van de machine, als de machine lange tijd niet gebruikt is of als het reservoir helemaal leeg is. Wanneer de machine is opgewarmd, zal deze een spoelcyclus van de interne circuits uitvoeren (zie par. Als bovengenoemde handelingen zijn uitgevoerd is de machine klaar voor gebruik. Volg de hieronder vermelde aanwijzingen zorgvuldig op voor een goed gebruik van de machine voor het schenken van koffie, heet water of stoom. Gedurende de uitschakelfase na het bedienen van de AAN/UIT toets (16) ( indien een koffieproduct werd gemaakt) Nota: Als u dit proces opvolgt, plaats dan een recipiënt onder de koffie-uitloop voordat het spoelen start. Een kleine hoeveelheid water zal afgegeven worden hetwelk alle componenten van het toestel zal reinigen en opwarmen. De machine die u hebt aangeschaft heeft de mogelijkheid om enkele instellingen in te voeren die u in staat stellen om er optimaal gebruik van te maken. 13) - Wanneer de machine klaar is voor de afgifte van koffie, draai de keuzeschakelaar (17) linksom tot het punt " "; er zou restwater uit het stoompijpje (pannarello) kunnen komen. Wanneer de groene led (19) continu brandt, begint de afgifte; er zal spoedig alleen stoom uit beginnen te komen. Draai de keuzeschakelaar (17) rechtsom en zet het in de positie " om de de afgifte van stoom te stoppen. Vul de kan die u voor de bereiding van de cappuccino wilt gebruiken voor 1/3 met koude melk. Voor een beter resultaat moet de melk koud zijn tijdens de bereiding van de cappuccino. 14) - Dompel het stoompijpje (pannarello voor de plus uitvoering) in de op te warmen melk en draai de keuzeschakelaar (17) linksom tot het punt " "; draai de beker langzaam van beneden naar boven om gelijkmatig schuim te maken. Nadat men de stoom heeft gebruikt voor de gewenste tijd, draai de keuzeschakelaar (17) rechtsom en zet het in de positie " " om de de afgifte van stoom te stoppen. Hetzelfde systeem kan worden toegepast voor het verwarmen van andere dranken. Maak het stoompijpje (pannarello voor de plus uitvoering) na gebruik schoon zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud". Nadat men de stoom heeft gebruikt om een drank te bereiden; Let op: aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen: gevaar voor brandwonden. Het heetwaterpijpje kan erg heet worden: voorkom directe aanraking met uw handen. [. . . ] Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur worden gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor het milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Machine op temperatuur: - voor koffieafgifte; - voor de afgifte van heet water; - voor de afgifte van stoom Machine is in verwarmingsfase voor de afgifte van koffie, heet water en stoom. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 5544/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 5544/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag