Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544/01 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544/01. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 5544/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5544/01 te teleladen.


BOSCH TAS 5544/01 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 5544/01SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De symbolen op de bedieningsknoppen aan de voorkant van het apparaat zijn gemakkelijk te begrijpen. De machine is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor continu professioneel gebruik. In de volgende gevallen wordt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aanvaard: · Verkeerd gebruik dat niet in overeenstemming is met de beoogde doelen; · Wanneer het apparaat niet is ontkalkt en bij opslag in ruimten met temperaturen onder de 0°C. De constructeur behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van het product te wijzigen. [. . . ] Bij de eerste maal opstarten en na het verbruiken van het water dient het circuit van de machine opnieuw gevuld te worden; de machine zal als het nodig is deze handeling uit te voeren, dit aangeven door tegelijkertijd de 4 toetsen op het bedieningspaneel te laten knipperen. Zodra het circuit voor de eerste keer gevuld is, zal de machine in de verwarmingsstand gaan en is het niet meer mogelijk om koffie/water/stoom af te geven totdat de twee leds 15 en 16 continu blijven branden. De machine is nu gereed voor de afgifte van koffie en stoom; zie de desbetreffende hoofdstukken voor meer informatie over de werking ervan. Opgelet: indien de procedure niet beëindigd wordt, zullen de 4 toetsen blijven knipperen en kan men de machine niet gebruiken. Houd u aan de volgende veiligheidsvoorschriften, voordat u het apparaat installeert: · Zet het apparaat op een veilige plek; · Verzeker u ervan dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen; · Zet het apparaat niet op erg warme oppervlakken of in de buurt van open vuur. Opgelet: wij raden aan om de onderdelen te wassen voor de eerste ingebruikname en/of na een periode dat deze niet zijn gebruikt. Controleer of de schakelaar ON/OFF (2) niet is ingedrukt, voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit. Het wateropvangbakje kan worden afgesteld om deze aan te passen aan de afmetingen van de gebruikte koffiekopjes of bekers. Om de hoogte van het wateropvangbakje af te stellen, ga als volgt te werk: · Haal de steun die zich onder het bakje bevindt eruit. Zet het wateropvangbakje terug op de steun en plaats het rooster terug. 2) - Spoel het reservoir en vul het met vers drinkwater zonder het te vol te maken. De programmering van de hoeveelheid koffie is alleen mogelijk voor de toets (15) (min 25cc 10) - Haal de filter voor gemalen koffie (11) en de adapter (12) uit de onder druk staande filterhouder (10) door gebruik te maken van een koffielepeltje. 8B) - Plaats het filter voor koffiepads (14) in de onder druk staande filterhouder (13). 12) -Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. 14) - Verwarm de onder druk staande filterhouder voor door op de toets (15) te drukken. Het water zal beginnen uit de onder druk staande filterhouder te stromen (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). 16) - Haal de onder druk staande filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. 12) -Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Neem 1 voorverwarmd kopje en zet het onder de filterhouder; controleer of het correct onder de gaten is geplaatst waar de koffie uitstroomt. Als de geprogrammeerde hoeveelheid koffie bereikt is, zal de machine automatisch de afgifte beëindigen; neem de kopjes koffie weg (Afb. 16) - Wacht na de afgifte enkele seconden, neem de filterhouder weg en gooi de gebruikte koffiepad weg. Door op de toets (16) te drukken zal de machine een dubbele hoeveelheid afgegeven van wat geprogrammeerd is voor de toets (15). [. . . ] 17) - Ga als volgt te werk om de onder druk staande filterhouder schoon te maken: - (Afb. 10) - verwijder de adapter (indien aanwezig), was deze zorgvuldig met warm water af. Droog de machine en/of zijn componenten niet in de magnetron en/of in een traditionele oven. De pannarello kan gebruikt worden als alternatief voor de cappuccinatore voor de afgifte van warm water of de afgifte van stoom. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 5544/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 5544/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag