Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5542EE/05 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5542EE/05. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 5542EE/05 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5542EE/05 te teleladen.


BOSCH TAS 5542EE/05 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 5542EE/05SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De symbolen op de bedieningsknoppen aan de voorkant van het apparaat zijn gemakkelijk te begrijpen. De machine is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor continu professioneel gebruik. In de volgende gevallen wordt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aanvaard: · Verkeerd gebruik dat niet in overeenstemming is met de beoogde doelen; · Wanneer het apparaat niet is ontkalkt en bij opslag in ruimten met temperaturen onder de 0°C. De constructeur behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van het product te wijzigen. [. . . ] Om de hoogte van het wateropvangbakje af te stellen, ga als volgt te werk: · 25) - haal de steun die zich onder het bakje bevindt eruit. 28) - Zet het wateropvangbakje terug op de steun en plaats het rooster terug. Controleer of de schakelaar ON/OFF (2) niet is ingedrukt, voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit. Tijdens de koffieafgifte mag de onder drukstaandefilterhoudernietwordenverwijderd door hem met de hand rechtsom te draaien. Tijdens deze handeling kan de led (15) "klaar voor gebruik" aan en uit gaan; dit is normaal en geen storing. Controleer voor gebruik of de heetwater-/stoomknop (4) dicht gedraaid is en of het waterreservoir van het apparaat voldoende water bevat. Wacht tot de led (15) "klaar voor gebruik" aangaat, nu is de machine klaar voor de koffieafgifte. 2) - Spoel het reservoir en vul het met vers drinkwater zonder het te vol te maken. 1) - Zet het reservoir terug en verzeker u ervan dat deze op de juiste plaats terug komt. Vul het reservoir altijd en alleen met vers drinkwater zonder koolzuur. Zet het apparaat nooit aan zonder dat er water in zit: controleer of er voldoende water in het reservoir zit. 9B) - Plaats het filter voor koffiepads (14) in de onder druk staande filterhouder (10). 11) - breng de onder druk staande filterhouder van onderen in de centrale unit (6) aan. 12) - draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. 14) - Verwarm de onder druk staande filterhouder voor door de selectieknop (17) in de stand " " te zetten; het water zal beginnen uit de onder druk staande filterhouder te stromen (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). Nadat men 50cc water uit het apparaat heeft laten stromen, dient men de selectieknop (17) in de stand " " te zetten om de afgifte van warm water te stoppen. 16) - Haal de onder druk staande filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en leeg deze erop lettende dat het filter er niet uitvalt. 11) - breng de onder druk staande filterhouder van onderen in de centrale unit (6) aan. Koffie is echter een natuurlijk product en de smaak ervan verandert naar gelang de herkomst en de melange; het verdient dus de voorkeur om verschillende soorten te proberen om het type koffie te vinden dat het meest naar uw smaak is. Toch wordt er voor een beter resultaat aangeraden om melanges te gebruiken die speciaal gemaakt zijn voor espressomachines. De koffie moet gelijkmatig uit de onder druk staande filterhouder stromen zonder te druppelen. De uitloopsnelheid van de koffie kan worden gewijzigd door de koffiedosis in het filter iets te veranderen en/of door koffie met een andere maalfijnheid te gebruiken. [. . . ] 3) - Laat het ontkalkingsmiddel tijdens de afzonderlijke tussenpozen ongeveer 10-15 minuten inwerken. 1 - 2) - Als de ontkalkingsoplossing op is, neemt u het waterreservoir weg, spoelt het af en vult het met vers drinkwater. 5 - 6) - Draai de knop (4) open en breng de selectieknop (17) in de stand " " om 2/3 van het water te legen; om de afgifte te stoppen, breng de selectieknop (17) in de stand " " en draai de knop (4) dicht. Laat de machine opwarmen en leeg de resterende inhoud van het waterreservoir door te handelen zoals hierboven beschreven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 5542EE/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 5542EE/05 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag