Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5542EE/02 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5542EE/02. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 5542EE/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5542EE/02 te teleladen.


BOSCH TAS 5542EE/02 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 5542EE/02SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Fall die Anweisungen des Herstellers beachten, die auf der Verpackung des Entkalkungsmittels angegeben sind. Hinweis: Bevor mit dem Entkalkungsprogramm begonnen wird, die Hinweise "Entkalkung" Kap. Wählen; um in die Funktion zu kommen, die Taste "ENT" drücken. Die Gebrauchsanweisungen enthalten Informationen, die durch das Urheberrecht geschützt sind. [. . . ] De koffiemaler bevat bewegende onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn; er dus nooit met vingers en/of andere voorwerpen ingaan. De hoofdschakelaar (7) eerst uitschakelen en de kabel uit het stopcontact verwijderen alvorens in de bonenreservoir te werken. De kwaliteit en de smaak van de koffie hangen zowel van het malen als van de koffiesoort af. Elk apparaat is in de fabriek ingesteld op een gemiddelde maalgraad: indien de maling te fijn blijkt te zijn moet de hendel naar hogere waarden verplaatst worden. Met dit apparaat is het mogelijk de koffiehoeveelheid, die men wil malen, te doseren. De dosering werd bij de producent, op een aangegeven waarde, waarmee de meerderheid tevreden is, bepaald. 05), die zich aan de binnenkant van het deurtje (15) bevindt, naar rechts te plaatsen wordt de hoeveelheid gemalen koffie vergroot. Door de hendel naar links te verplaatsen wordt de hoeveelheid gemalen koffie verkleind. de afstelling van de koffiedosis moet voor de inschakeling van de koffie-afgifte uitgevoerd worden. Op deze manier verkrijgt men een goede koffieafgifte en kan men alle bestaande koffiesoorten gebruiken. Aanmerking: Indien het apparaat geen koffie distribueert, nakijken of er genoeg water in het waterreservoir is. Het wordt aanbevolen het waterreservoir dagelijks te reinigen en het water ook dagelijks te verversen. Het wordt geadviseerd de lekbak (12), de afvalbak voor de koffieprut (10) en het laadje onder de afgiftegroep (Fig. Tijdens de overgang van stoomafgifte naar kofffieafgifte toont het display de volgende tekst: De temperatuur van het apparaat is te hoog en er kan geen koffieafgifte plaatsvinden. De uitloopgroep (17) dient iedere keer gereinigd te worden, indien het koffiereservoir met koffiebonen gevuld wordt, of in ieder geval één keer per week. De schakelaar (7) in positie (O) uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Open het servicedeurtje (15) en trek vervolgens de afvalbak voor de koffieprut naar buiten. Zich ervan verzekeren dat de beide stalen filters vrij van iedere koffierest zijn. De bovenste filter kan tegen de wijzers van de klok afgeschroefd worden, de plastic stift kan met de meegeleverde sleutel verwijderd worden (fig. De uitloopgroep mag enkel met warm water zonder afwasmiddel gereinigd worden. De filter terug aanbrengen en opnieuw vastschroeven, zoals ook de plastic stift d. Niet meer weergegeven wordt kan de waterafgifte gestopt worden door de stoomknop (16) met de wijzers van de knop mee te draaien. [. . . ] De timer kan met stappen van 15 minuten per keer van 0 tot 12 uur ingesteld worden De timerfunctie begint na iedere afgifte opnieuw bij nul. Met de toetsen "" of "" kiest u de gewenste tijd, die u bewaart met de toets "ENT". Kies met de toetsen "" of "" of u opnieuw de fabrieksparameters wilt, en druk op "ENT" om de keuze te bevestigen. Waarschuwingen: wanneer alle fabrieksparameters opnieuw ingesteld worden gaan alle zelf uitgevoerde instellingen op het apparaat verloren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 5542EE/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 5542EE/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag