Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5542CH/01 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5542CH/01. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 5542CH/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5542CH/01 te teleladen.


BOSCH TAS 5542CH/01 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 5542CH/01SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor dat het lichtnetsnoer nooit in aanraking komt met de warmhoudplaat. Zet de kan nooit op andere verwarmde oppervlakken (zoals kookplaten, warmhoudplaten etc. Als u twee keer na elkaar koffie zet, laat de koffiezetter dan tussendoor ongeveer 5 minuten afkoelen (zet de koffiezetter uit). [. . . ] Indien u niet wacht, kan er stoom ontstaan als u koud water in het waterreservoir giet. elektrische apparaten van Braun voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Reparaties aan het apparaat of vervanging van het snoer mogen alleen worden uitgevoerd door deskundig service-personeel. Ondeskundig, oneigenlijk reparatiewerk kan aanzienlijk gevaar opleveren voor de gebruiker. Dit apparaat is geschikt voor normaal, voor hiushoudelijk gebruik bestemde hoeveelheden. maximum aantal kopjes: KF 130 ­ KF 148 10 kopjes (125 ml elk) 15 kopjes (83 ml elk) KF 150 , KF 155 12 kopjes (125 ml elk) 18 kopjes (83 ml elk) Productomsschrijving !Snoer/snoer opbergruimte " Ruimte-opvulstuk # Waterniveau-aanduiding $ Waterreservoir % Waterfilter (niet bij model KF 130 / KF 148) & Aroma selectie knop = milde smaak = robuuste smaak ' Instelknop voor tijdstip waterfilter vervanging ( Filterhouder met druppelstop ) Warmhoudplaat * Aan/uit schakelaar Aan= } Uit= ~ { Schakelaar voor het warm houden van minder dan 4 kopjes (alleen KF 145 / KF 147 / KF 148 / KF 155) | Kan met deksel Het in gebruik nemen Vervang het oude waterfilter door een nieuwe na 2 maanden bij geregeld gebruik van de koffiezetter. Dit produkt voldoet aan de EMC-normen volgens de EEG richtlijn 89/336 en aan de EEG laagspannings richtlijn 73/23. Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen. (Bewaar het ruimte-opvulstuk omdat het weer aangebracht dient te worden als het waterfilter wordt verwijderd. ) U kunt de knop ' instellen op de maand waarin het waterfilter moet worden vervangen. Garantie Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat. [. . . ] Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat. Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun. Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 5542CH/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 5542CH/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag