Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5542/02 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5542/02. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 5542/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 5542/02 te teleladen.


BOSCH TAS 5542/02 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 5542/02SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de steker, nooit aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hUlpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. Schakel het apparaat altijd uit of trek de steker uit de contactdoos (trek aan de steker, niet aan de kabel) voordat u de werkplek verlaat. Bescherm kinderen tegen gevaren en zorg ervoor dat kabels nooit los omlaag hangen en dat het apparaat buiten het bereik van kinderen blijft. [. . . ] Energiebesparingsmodus Wanneer het apparaat een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, schakelt ; het over naar de energiebesparingsmodus. Dit ; kunt u daaraan herkennen dat het" Koffiepoeder"en het "Stoom"-symd8@ bool knipperen. In de energiebesparingsmodus wordt de verwarming van de kopjesplaat uitgeschakeld. Druk op een willekeurige toets om de energiebesparingsmodus te onderbreken. Wanneer de toets MENU/OKIMEMORY niet meer knippert, is het apparaat bedrijfsgereed. en , )Ij, / BACK knipperen tegelijkertijd. Wanneer de toets MENU/OKI MEMORY brandt, kunt u koffie zetten. Voorinstellingen programmeren Wanneer u de voorinstellingen wilt programmeren, moet u overschakelen naar de programmeermodus. U kunt de volgende voorinstellingen, vulhoeveelheid, koffiehoeveelheid, voorinjectie, kooktijd en kooktemperatuur instellen. Er zijn twee mogelijkheden om het volgende menupunt te selecteren en de voorinstelling te veranderen. Eenmaliae voorinstellina Wanneer u de instelling alleen voor het kookproces wilt veranderen, maar niet wilt opslaan, . gaat u als volgt te werk: houd de toets MENU/OKIMEMORY gedurende vijf seconden ingedrukt. Op het display knipperen de symbolen "normale kop" en "M". Wanneer u de opgeslagen en/of de eenmalig geselecteerde instelling gebruikt, zijn 40 mi vulhoeveelheid vooringesteld. . zet de schroef aan en draai deze vervolgens zacht aan. Plaats de koffie-uitlaat weer terug. Let op de correcte montage van de afdichting en waarborg ook dat deze niet beschadigd is. koffie-uitlaat niet correct gemonteerd. droger. Het tijdstip van de ontkalking wordt automatisch bepaald door het waterverbruik en kan in 3 standen aan de waterhardheid worden aangepast. Apparaatbuitenzijde reinigen Kookeenheid reinigen a: w c w z Cl) C Z cC . . . 111 @ I :1 Reinig de apparaatbuitenzijde end e toebehoren met een zachte vochtige doek. Voor de eenvoudigere omgang en reiniging beschikt het apparaat over een geïntegreerd draaiplateau. Waterreservoir reinigen Voordat u het apparaat reinigt, schakelt u het apparaat op "0" en trekt vervolgens de netsteker (19) uit de contactdoos. Bij een dagelijks gebruik dient de kookeenheid regelmatig te worden gereinigd, minimaal één keer per week. Til de kookeenheid iets op en trek ze vervolgens voorzichtig horizontaal eruit. Opmerking: slechts wanneer u de servicedeur gemakkelijk kunt sluiten, is de kookeenheid correct geplaatst. Kookeenheid verwijderenlplaatsen vm ReCXIver d !I ~'I Schakel over na het menupunt "Waterhardheid instellen". De instelling "normaal" wordt op het display door 2 pijlen in het midden aangegeven. [. . . ] Plaats het opvangbak weer terug. Het apparaat functioneert alleen wanneer de koffiedikopvangbak correct geplaatst is. 36 (17 I ti) a 1, 1 z Storing Mogelijk oorzaken Maatregel cC . . . a: 111 a z 111 III Controleer de contactdoos met een Het apparaat Bij bediening ander apparaat en van de netscha- wordt niet met steek de netsteker kelaar schakelt stroom verzorgd. De koffiedikPlaats de koffiedikopvang bak (8) is niet correct opvang bak correct. Het kookproces Het apparaat "bevindt zich in Schakel het apstart'niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 5542/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 5542/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag