Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4213CH/11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4213CH/11. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 4213CH/11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4213CH/11 te teleladen.


BOSCH TAS 4213CH/11 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2597 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 4213CH/11

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Z Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen verwijdert en voordat u het schoonmaakt. Z Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat waarvan netsnoer of stekker beschadigd is in gebruik. Retourneer het apparaat aan het dichtstbijzijnde geautoriseerd servicecenter om het te laten onderzoeken, repareren of instellen. [. . . ] Als u er te weinig voorgemalen koffie in hebt gedaan, verschijnt TE WEINIG GEM KOFF en stopt de ENA het proces. Anders wordt het proces afgebroken en is de ENA weer klaar voor gebruik. Eenmalige instellingen vóór en tijdens de bereiding U kunt de koffiesterkte vóór de bereiding of tijdens het malen veranderen. De volgende koffiesterktes kunnen worden gekozen voor 1 kopje koffie: Z Mild Z Normaal Z Sterk Voorbeeld: één kopje koffie bereiden met voorgemalen koffie. 88 TAS 4213CH/11 E E 2 kopjes koffie worden altijd met de koffiesterkte »mild« bereid. De vooraf ingestelde hoeveelheid water kunt u tijdens het koffiezetten wijzigen door de Rotary Switch te verstellen. k T Rotary Switch indrukken zodra er genoeg koffie in het kopje zit. OK, de ingestelde waterhoeveelheid voor 1 kopje koffie is permanent opgeslagen. GEREED E De instelling kunt u altijd wijzigen door het proces te herhalen. De eenmalige instellingen vóór en tijdens de bereiding gaan altijd volgens dit patroon. Voorbeeld: koffiesterkte van 1 kopje koffie vóór de bereiding wijzigen van NORMAAL in STERK. 1 KOFFIE, de vooraf ingestelde hoeveelheid water stroomt in het kopje, de bereiding stopt automatisch. Cappuccino maken met de Profi Cappuccinatore Voorwaarde: op de display staat GEREED. T Het andere uiteinde van de melkaanzuigslang in een tetrapak melk steken of met een melkhouder verbinden. T Keuzehendel van het pijpje in de stand Melkschuim p zetten. en it GEREED Waterhoeveelheid permanent aanpassen aan de grootte van de kopjes E De waterhoeveelheid kan voor 1 kopje koffie permanent worden ingesteld. Bij de bereiding van 2 kopjes koffie stroomt deze ingestelde hoeveelheid in elk van beide kopjes. nl g T Rotary Switch draaien tot STOOM verschijnt. k T Rotary Switch indrukken. Zodra de ENA is opgewarmd, verschijnt GEREED weer. y T Draaiknop sluiten in stand o als zich genoeg melkschuim in het kopje bevindt. T Keuzehendel van het pijpje in de stand Melk t zetten. nl nl E Til het kopje op als het pijpje niet tot aan het kopje reikt. it g T Rotary Switch draaien tot STOOM verschijnt. 91 TAS 4213CH/11 k T Rotary Switch indrukken. Zodra de ENA is opgewarmd, verschijnt GEREED weer. y T Draaiknop sluiten in stand o zodra de gewenste temperatuur is bereikt. Voor een probleemloze werking van het in 2 standen verstelbare stoompijpje moet dit regelmatig worden afgespoeld (zie hoofdstuk 4 »Onderhoud ­ In 2 standen verstelbaar stoompijpje uit elkaar nemen en afspoelen«). WARMT OP 3 Permanente instellingen in de programmeerstand Producten De volgende instellingen kunnen voor 1 kopje koffie permanent worden aangebracht: Z Waterhoeveelheid: 25 ML ­ 240 ML Z Koffiesterkte: MILD, NORMAAL, Z STERK Temperatuur: NORMAAL, HOOG Bij de bereiding van 2 kopjes koffie geldt: Z De bij 1 kopje koffie ingestelde waterhoeveelheid stroomt bij 2 kopjes koffie in elk van beide kopjes. Z 2 kopjes koffie worden altijd met de koffiesterkte »mild« bereid. Z 2 kopjes koffie worden met dezelfde temperatuur bereid die bij 1 kopje koffie is ingesteld. De permanente instellingen in de programmeerstand volgen altijd hetzelfde patroon. Voorbeeld: koffiesterkte van 1 kopje koffie permanent veranderen van NORMAAL in Heet water E Breng voor de heetwaterafname de heetwaterpijpje of het in 2 standen verstelbare stoompijpje aan op het Connector System©. STERK. VOORZICHTIG Verbrandingsgevaar door hete waterspetters. y T Draaiknop sluiten zodra er genoeg water in het kopje zit. J Voorwaarde: op de display staat GEREED. k T Rotary Switch indrukken om het programmapunt te kiezen. g T Rotary Switch draaien tot AROMA verschijnt. WATER k T Rotary Switch indrukken om het programmapunt te kiezen. GEREED g T Rotary Switch draaien tot STERK verschijnt. NORMAAL 92 TAS 4213CH/11 k T Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen. OK, de koffiesterkte is ingesteld. OK, de Energie Spaar Modus is ingesteld. ENERGIE p g T Rotary Switch draaien tot EXIT verschijnt. k T Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten. g T Rotary Switch draaien tot EXIT verschijnt. [. . . ] T Waterreservoir met vers, koud water vullen en weer plaatsen. en T De drie onderdelen van het pijpje grondig onder stromend water afspoelen. T Breng het pijpje weer aan op het Connector System©. it Bonenreservoir reinigen Koffiebonen kunnen een lichte vetlaag veroorzaken die op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd. nl Q T Toets Aan/Uit indrukken om het apparaat T T T T T uit te schakelen. Verse koffiebonen in het bonenreservoir doen en de afdekking van het bonenreservoir sluiten. nl it 101 TAS 4213CH/11 5 Meldingen op de display Melding Oorzaak/gevolgk Waterreservoir is leeg. Er kunnen geen koffiespecialiteiten, heet water of stoom worden bereid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 4213CH/11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 4213CH/11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag