Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4213CH/09

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4213CH/09. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 4213CH/09 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4213CH/09 te teleladen.


BOSCH TAS 4213CH/09 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2597 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 4213CH/09

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef de gebruiksaanwijzing, indien nodig, door aan volgende gebruikers. zing worden beschreven. Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar voorkomt u als volgt: Z Laat het netsnoer nooit los hangen. [. . . ] Z Gebruik het apparaat niet om dranken of andere levensmiddelen te bewaren of op te warmen. Z Dompel het apparaat, het netsnoer en de aansluitingen nooit onder in water. Z Plaats het apparaat en de afzonderlijke onderdelen niet in de vaatwasser. Z Schakel het apparaat vóór reinigingswerkzaamheden uit en trek de netstekker uit het stopcontact. Veeg het apparaat altijd vochtig, echter nooit nat af en bescherm het apparaat tegen continu spatwater. Z Het apparaat alleen aansluiten op de netspanning zoals aangegeven op het typeplaatje. Meer technische gegevens vindt u in hoofdstuk 7, "Technische gegevens". Z Schakel het apparaat uit als u het gedurende een langere tijd niet gebruikt en trek de netstekker uit het stopcontact. Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun Z fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of Z onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of Voor uw veiligheid Lees de onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht. T Druk op een van de pijltjestoetsen om het tijdformaat te selecteren (AM/PM of 24h). 00:00 (voorbeeld), de uren knipperen. E Aan de onderzijde van de kopjeswarmer kunt u het netsnoer, afhankelijk van de benodigde lengte, opbergen. T Plaats het apparaat weer op de pootjes. 32 de BOSCH kopjeswarmer T Druk op de pijltjestoetsen om de uren in te stellen. 10:30 (voorbeeld) T Druk op de kloktoets om de instelling van de minuten te bevestigen. Op de display wordt ON of OFF weergegeven, afhankelijk van de vraag of het apparaat in- of uitgeschakeld is. T Druk op de kloktoets. Op de display wordt de door u ingestelde tijd weergegeven. AUTO OFF 18:00 (voorbeeld) Druk op de kloktoets om de instelling van de uren te bevestigen. AUTO OFF 18:30 (voorbeeld) Druk op de kloktoets om de instelling van de minuten te bevestigen. Op de display wordt AUTO weergegeven (ON of OFF, afhankelijk van de vraag of het apparaat in- of uitgeschakeld is). T T T T E U kunt de instelling van de tijd altijd wijzigen. Druk de kloktoets hiervoor twee keer in en voer de wijziging uit. T Automatisch inschakelen T Open de afdekking. T Druk op de kloktoets. Op de display wordt de door u ingestelde tijd weergegeven. [. . . ] AUTO ON 07:00 (voorbeeld) Druk op de kloktoets om de instelling van de uren te bevestigen. AUTO ON 07:30 (voorbeeld) Druk op de kloktoets om de instelling van de minuten te bevestigen. Op de display wordt AUTO weergegeven (ON of OFF, afhankelijk van de vraag of het apparaat in- of uitgeschakeld is). T nl T T T Automatisch in- en uitschakelen deactiveren Om het automatisch in- of uitschakelen te deactiveren, moet u de betreffende tijd op "--:--" zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 4213CH/09

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 4213CH/09 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag