Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4213/15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4213/15. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 4213/15 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4213/15 te teleladen.


BOSCH TAS 4213/15 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2597 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 4213/15

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren. 29 Cool Control 1 3 4 2 5 9 6 7 6 8 10 11 1 2 3 4 5 6 Cool Control Roestvrijstalen reservoir Bedrijfsindicatie Netsnoer met voedingseenheid Toets Aan/Uit Verbindingsstuk 7 8 9 10 11 Melkaanzuigslang Afdichting Deksel Houder van metalen buis Metalen buis 30 Cool Control Belangrijke aanwijzingen Eigenlijk gebruik Het apparaat is ontwikkeld en gebouwd voor particulier gebruik. Het dient ervoor melk in het meegeleverde roestvrijstalen reservoir af te koelen en koel te houden. BOSCH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik. Houd deze gebruiksaanwijzing bij het apparaat en geef haar eventueel door aan volgende gebruikers. uitsluitend bij geautoriseerde BOSCH servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd. [. . . ] Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om beschadigingen en mogelijk gevaar voor verwonding en brand te voorkomen: Z Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt. Z Bescherm de Cool Control tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht. Z Dompel de Cool Control, het netsnoer en de aansluitingen nooit in water. Z Zet de Cool Control en de afzonderlijke onderdelen niet in de vaatwasser. Z Schakel de Cool Control voor reinigingswerkzaamheden uit en haal de netstekker uit het stopcontact. Veeg de Cool Control altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant inwerkend spatwater. Z Sluit het apparaat alleen aan op netspanning conform de technische gegevens (zie typeplaatje en hoofdstuk 4 «Technische gegevens»). Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun Z fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of Z onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken. Voor uw veiligheid Lees onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht. Zo voorkomt u levensgevaar door elektrische schokken: Z Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik. Daarmee houdt uw BOSCH Cool Control de melk altijd binnen het optimale temperatuurbereik. Als u het apparaat buiten bedrijf stelt, trek dan de netstekker uit het stopcontact. H Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die gerecycled moeten worden. Daarom moeten oude apparaten bij de desbetreffende inzamelpunten worden aangeboden. 4 Technische gegevens E De spanning en stroomsterkte variëren naar gelang van het veiligheidskeurmerk. Let op het typeplaatje voordat u het apparaat aansluit. 2 Reiniging en onderhoud E Gebruik voor de reiniging geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen of harde voorwerpen. Hierdoor kan het apparaat, de coating van het gedeelte waarin het roestvrijstalen reservoir wordt geplaatst en het roestvrijstalen reservoir zelf beschadigd raken. Het typeplaatje vindt u aan de onderzijde van uw Cool Control. Hierop betekent: Z V AC = wisselspanning in volt Z W = vermogen in watt A nl T Trek altijd de netstekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen. T Spoel het roestvrijstalen reservoir en de afzonderlijke onderdelen grondig schoon onder stromend water. F D G 3 Transport en milieuvriendelijke afvoer Transport Bewaar de verpakking van de Cool Control. Reinig het roestvrijstalen reservoir voorafgaand aan het transport. Dit product voldoet aan alle desbetreffende EU-richtlijnen. Dit product voldoet aan alle desbetreffende GS-richtlijnen (Tested Safety). Dit product voldoet aan alle desbetreffende UL-richtlijnen (Underwriters Laboratories Inc. ®). [. . . ] Dit product voldoet aan alle desbetreffende GS-richtlijnen (Tested Safety). Dit product voldoet aan alle desbetreffende UL-richtlijnen (Underwriters Laboratories Inc. ®). Dit product voldoet aan alle desbetreffende SAA-richtlijnen (Standards Association of Australia). Dit product voldoet aan alle desbetreffende CCC-richtlijnen (China Compulsory Certification). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 4213/15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 4213/15 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag