Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4213/13

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4213/13. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 4213/13 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4213/13 te teleladen.


BOSCH TAS 4213/13 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2597 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 4213/13

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Z Let er vóór de inbedrijfstelling op dat het netsnoer droog is. Z Sluit het apparaat alleen met het meegeleverde netsnoer aan op het wisselstroomnet. Z Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, zoals bijvoorbeeld brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de BOSCH service. Z Als het netsnoer of het apparaat is beschadigd, dient het apparaat direct bij BOSCH of bij een geautoriseerd BOSCH servicecenter gerepareerd te worden. [. . . ] Z Als het netsnoer of het apparaat is beschadigd, dient het apparaat direct bij BOSCH of bij een geautoriseerd BOSCH servicecenter gerepareerd te worden. Z Zorg ervoor dat het apparaat en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken of open vuur bevinden. Z Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt. Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar voorkomt u als volgt: Z Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt. Z Bescherm het apparaat tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht. Z Dompel het apparaat, de kabels en de aansluitingen nooit onder in water. Z Plaats het apparaat en de afzonderlijke onderdelen niet in de vaatwasser. Het reinigingsreservoir en het melkreservoir zijn geschikt voor de vaatwasser. Z Schakel het apparaat vóór reinigingswerkzaamheden uit en trek de netstekker uit het stopcontact. Veeg het apparaat altijd vochtig, echter nooit nat af en bescherm het apparaat tegen continu spatwater. Daarmee houdt uw Compressor Cooler Pro de melk altijd binnen het optimale temperatuurbereik. Als de Compressor Cooler Pro gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laat u de frontklep in uitgeschakelde toestand open staan. T Start vervolgens een "Melkreiniging" (IMPRESSA X7: "Cappuccinatore-reiniging") zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de koffie-volautomaat. Zodra uw koffie-volautomaat vers water voor de reiniging verlangt, verwijdert u het reinigingsreservoir. Til de afdekking een stukje op, draai het reinigingsreservoir en plaats de afdekking weer, zodat de stijgbuizen zich aan de kant met vers water (gemarkeerd met , ) bevinden. Schuif het reinigingsreservoir tot de aanslag in de Compressor Cooler Pro. Ga verder met de "Melkreiniging" zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Controleer de melkslangetjes regelmatig en vervang deze indien nodig. T T T T 3 Reiniging en onderhoud Reiniging Om een correcte werking van de Compressor Cooler Pro te garanderen, verdient het aanbeveling om deze dagelijks met behulp van de Cappuccinatore-reiniger van BOSCH te reinigen. T E Onderhoud E Gebruik voor het onderhoud geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen of harde voorwerpen. Hierdoor kunnen het apparaat, de afzonderlijke onderdelen en het kunststof reservoir beschadigd raken. E De Cappuccinatore-reiniger van BOSCH is verkrijgbaar bij de dealer. T Vul het reinigingsreservoir aan de kant met de markering "6" tot de aangegeven vulhoogte met water en voeg 1, 5 doseerdop (max. Vul de andere kant (markering ", ") tot de aangegeven vulhoogte met vers water. Schuif de verbindingsplaat van de cassette naar boven en verwijder het melkreservoir. [. . . ] Hierdoor kunnen het apparaat, de afzonderlijke onderdelen en het kunststof reservoir beschadigd raken. E De Cappuccinatore-reiniger van BOSCH is verkrijgbaar bij de dealer. T Vul het reinigingsreservoir aan de kant met de markering "6" tot de aangegeven vulhoogte met water en voeg 1, 5 doseerdop (max. Vul de andere kant (markering ", ") tot de aangegeven vulhoogte met vers water. Schuif de verbindingsplaat van de cassette naar boven en verwijder het melkreservoir. Plaats de stijgbuizen aan de kant met de reinigingsoplossing (gemarkeerd met 6) in het reinigingsreservoir. T Trek altijd de netstekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. T T T T T T Reinig het apparaat van binnen en buiten met een vochtige doek. T Spoel het kunststof reservoir en de afzonderlijke onderdelen grondig schoon onder stromend water. 42 de Compressor Cooler Pro 4 Storingen verhelpen Z Het melkreservoir is vastgevroren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 4213/13

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 4213/13 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag