Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4212GB/13

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4212GB/13. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 4212GB/13 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4212GB/13 te teleladen.


BOSCH TAS 4212GB/13 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2597 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 4212GB/13

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Breng de onder stroom staande delen nooit in contact met water: kortsluitingsgevaar!Wees voorzichtig bij het aanraken van het stoom-/heetwaterpijpje: gevaar voor brandwonden!Het aanbrengen van technische wijzigingen en elk ongeoorloofd gebruik is verboden, in verband met de risico's die dit met zich meebrengt!Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fisieke, mentale of gevoelige capaciteiten of met onvoldoende ervaring en/of bekwaamheid, tenzij ze onder het toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en van wie ze instructies verkrijgen aangaande het gebruik van het apparaat. [. . . ] Zet de machine niet op erg warme oppervlakken en in de buurt van open vuur om te voorkomen dat de behuizing smelt of anderszins beschadigd raakt. Houd u aan de volgende veiligheidsvoorschriften, voordat u het apparaat installeert: · Zet het apparaat op een veilige plek; · Verzeker u ervan dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen; · Zet het apparaat niet op erg warme oppervlakken of in de buurt van open vuur. Opgelet: wij raden aan om de onderdelen te wassen voor de eerste ingebruikname en/of na een periode dat deze niet zijn gebruikt. Nadat het apparaat lange tijd niet gebruikt is en het water verbruikt is, moet het circuit van het apparaat worden gevuld, voordat het apparaat wordt ingeschakeld. Draai de heetwater-/stoomknop (3) linksom open en druk op de schakelaar (15). Wacht tot uit het stoompijpje (pannarello) een gelijkmatige waterstraal stroomt. Druk op de schakelaar (15) en draai de heetwater-/stoomknop (3) rechtsom dicht. Het apparaat is nu gereed voor de afgifte van koffie en stoom; zie de desbetreffende hoofdstukken voor meer informatie over de werking. Controleer of de schakelaar ON/OFF (17) niet is ingedrukt, voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit. De voedingskabel bevindt zich binnenin de machine; volg de aanwijzingen van par. 3) - Plaats de voedingskabel op de juiste manier, zodat deze niet met het waterreservoir in aanraking komt. 9-A) - Haal het filter voor gemalen koffie (11) uit de "crema" filterhouder (14) door hem omhoog te trekken. 10) - Plaats de houder voor koffiepads (13) met de bolle kant naar beneden in de "crema" filterhouder (14); plaats daarna ook het filter (12). 12) - draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Deze beweging garandeert een perfecte werking van de "crema" filterhouder. Als op de koffieschakelaar (15) wordt gedrukt, stroomt het water uit de "crema" filterhouder (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). Laat 50cc water uit het apparaat stromen en druk opnieuw op de koffieschakelaar (15) om de afgifte van warm water te stoppen. 16) - Haal de "crema" filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. Plaats de koffiepad in de filterhouder; controleer of het papier van de koffiepad niet uit de filterhouder steekt. 12) -draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Neem 1 voorverwarmd kopje en zet het onder de filterhouder; controleer of het correct onder de gaten is geplaatst waar de koffie uitstroomt. Koffie is echter een natuurlijk product en de smaak ervan verandert naar gelang de herkomst en de melange; het verdient dus de voorkeur om verschillende soorten te proberen om het type koffie te vinden dat het meest naar uw smaak is. [. . . ] 8) - Draai de knop (3) open en druk op de schakelaar (15) om 2/3 van het water te legen; om de afgifte te stoppen, druk op de schakelaar (15) en draai de stoomknop (3) rechtsom dicht. Laat de machine opwarmen en leeg de resterende inhoud van het waterreservoir door te handelen zoals hierboven beschreven. Als u een ander product gebruikt dan het geadviseerde product, is het hoe dan ook aanbevolen de aanwijzingen van de producent op de verpakking van het ontkalkingsproduct op te volgen. Het symbool op het product of op verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 4212GB/13

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 4212GB/13 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag