Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4013FR2/11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4013FR2/11. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 4013FR2/11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4013FR2/11 te teleladen.


BOSCH TAS 4013FR2/11 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2597 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 4013FR2/11

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het apparaat nooit als de stekker of het stroomsnoer beschadigd is, of nadat zich storingen hebben voorgedaan. Wend u tot de dichtstbijzijnde erkende servicedienst voor controles, reparaties, en om het apparaat voor gebruik gereed te maken. Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet langs de tafelrand of het aanrecht naar beneden hangt en ook dat deze niet in aanraking komt met hete oppervlakken. Zet het apparaat niet op of in de buurt van een gas- of elektrisch fornuis en zet het ook niet in een warme oven. [. . . ] Vul het onderste reservoir met water, draai het bovenste reservoir vervolgens stevig op het onderste. Zet het apparaat op het kookplaatje en doe tenslotte de stekker in het stopcontact aan de muur. Om het apparaat los te koppelen dient men de koffiepot van het kookplaatje te nemen en de stekker uit het stopcontact te trekken. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact na de koffiepot leeg te hebben gemaakt en deze van het kookplaatje te hebben genomen. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het gemaakt is. Om het gevaar voor brand of elektroshocks te verminderen, dient men het kookplaatje nooit weg te nemen als het apparaat in gebruik is. Het apparaat is voorzien van een kort stroomsnoer om het gevaar dat een lang snoer in de war raakt of dat men erover struikelt tot een minimum te beperken. Het werkvermogen van een eventueel verlengsnoer dient minstens gelijk te zijn aan het werkvermogen van het apparaat. Bovendien dient het verlengsnoer zodanig te worden geplaatst dat het niet buiten het aanrecht hangt en men er niet over kan struikelen. Aangeraden worden gemalen koffie voor dit soort koffiezetapparaat te gebruiken. Aan het einde van de koffiezetcyclus gaat het controlelampje uit en is de koffie klaar. wAARSCHUWING: dompel het onderste gedeelte van het koffiezetapparaat en het voetstuk niet onder in water of andere vloeistoffen. Om deze te reinigen dient men een zacht schoon vochtig doekje te gebruiken en deze zorgvuldig af te drogen, alvorens deze terug te plaatsen. Indien het koffiezetapparaat niet gebruikt wordt, dient men het op een droge plaats op te bergen. Als het koffiezetapparaat niet gebruikt wordt, dient men de bovenste en onderste reservoirs niet vast te draaien en de dichting te verwijderen. Om wanorde te voorkomen, dient men het snoer slechts zover af te rollen als nodig is om het stopcontact op veilige manier te bereiken. Alvorens het apparaat op te bergen, dient men de kabel om de pootjes onder de basis te wikkelen. Ontkalken: deze handeling bestaat uit het verwijderen van de kalkaanslag, die zich op den duur op de metalen delen van het apparaat vormt. [. . . ] Alvorens het apparaat op te bergen, dient men de kabel om de pootjes onder de basis te wikkelen. Ontkalken: deze handeling bestaat uit het verwijderen van de kalkaanslag, die zich op den duur op de metalen delen van het apparaat vormt. Doe twee eetlepels citroenzuur in de trechter en vul het koffiezetapparaat met 300 ml water. Controleer dat alle onderdelen op de juiste manier gemonteerd zijn en dat het deksel gesloten is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 4013FR2/11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 4013FR2/11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag