Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4013FR2/09

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4013FR2/09. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 4013FR2/09 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4013FR2/09 te teleladen.


BOSCH TAS 4013FR2/09 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2597 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 4013FR2/09

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact na de koffiepot leeg te hebben gemaakt en deze van het kookplaatje te hebben genomen. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het gemaakt is. Om het gevaar voor brand of elektroshocks te verminderen, dient men het kookplaatje nooit weg te nemen als het apparaat in gebruik is. Het Koffiezetapparaat mag alleen gebruikt worden met het bijgeleverde kookplaatje en niet met iets anders. [. . . ] Het werkvermogen van een eventueel verlengsnoer dient minstens gelijk te zijn aan het werkvermogen van het apparaat. Bovendien dient het verlengsnoer zodanig te worden geplaatst dat het niet buiten het aanrecht hangt en men er niet over kan struikelen. Het verlengsnoer dient een snoer met drie kabels te zijn met aardleiding. Indien de stekker niet geschikt is, dient men zich tot een gekwalificeerde elektricien te wenden. Zet de basis van het koffiezetapparaat op een vlakke en warmtebestendige ondergrond in de buurt van een stopcontact en uit de buurt van kinderen. EERSTE BEWERKING - Vooraleer de mokkapot voor de eerste keer te gebruiken, of indien het gedurende een lange periode buiten gebruik was, hem tot het niveau voor "6" kopjes (16) en laat hem zonder koffie doorlopen. Laat het warme water aflopen, schakel het toestel uit, laat het afkoelen en reinig het dan. Voordat u het KOFFIEZETAPPARAAT voor het eerst gebruikt, dienen alle onderdelen grondig te worden afgewassen (zie de volgende reinigings- en onderhoudsinstructies). Om 3 kopjes koffie te zetten, dient men het bovenste gedeelte los te draaien, het verloopfilter voor 3 koppen te verwijderen en het trechterfilter voor 6 koppen uit het onderste gedeelte te nemen. Vul het onderste gedeelte vervolgens met water tot aan de aanduiding voor 3 kopjes. Plaats het verloopfilter voor 6 koppen en het NEDERLAND verloopfilter voor 3 koppen terug en doe koffie in het filter voor 3 koppen. Indien op de + toets gedrukt wordt en deze gedurende 2 seconden ingedrukt gehouden wordt, nemen de minuten met een snelheid van 8 minuten per seconde toe. De minuten worden van 00 tot 59 geteld en vervolgens worden de uren vermeerderd met 1, zoals bijvoorbeeld 1:00. Druk op de ­ toets, indien de klok te ver is doorgelopen en verminder de minuten op dezelfde wijze als de + toets deze vermeerdert. Nadat de koffietimer ingesteld is, zijn er twee mogelijkheden Druk op de ON/OFF (20) toets en hed display keert terug naar de gewone klokstand. Indien gedurende 5 seconden geen toets ingedrukt wordt, wordt de nieuwe instelling automatisch als bevestigd beschouwd en wordt de Klok weer getoond. Indien men de werking van de koffietimer wenst te stoppen, dient men opnieuw op de ON/OFF (20) toets te drukken. De koffietimer stopt en het PROGRAMsymbool verdwijnt, terwijl het geheugen van de koffietimer onveranderd blijft. Als de geprogrammeerde koffiezettijd voltooid is, verdwijnt het PROGRAMsymbool en keert het koffiezetapparaat terug naar de gewone klokstand. Indien de gebruiker de timerfunctie wil inschakelen, dient deze één keer op de "PROGR" toets (17) te drukken. De "program" icoon knippert en de laatst opgeslagen instelling van de timer wordt getoond. Druk, indien er geen wijzigingen zijn, op de ON/OFF toets (20) om het programma (TIMER) opnieuw in te schakelen. [. . . ] Alvorens het koffiezetapparaat te reinigen, dient men het altijd van het kookplaatje te nemen en de stekker uit het stopcontact te halen. Maak het bovenste reservoir, de roestvrij stalen buis en het deksel met een zacht doekje schoon door deze onder stromend water te houden of deze in lauw water met afwasmiddel onder te dompelen. Reinig de binnen- en buitenkant van het bovenste reservoir met een vochtig doekje en droog deze af (fig. Om het filterplaatje te reinigen, dient men de dichting te verwijderen en met een naald de koffiekorreltjes te verwijderen die de gaatjes verstoppen (fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 4013FR2/09

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 4013FR2/09 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag