Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4013ES1/07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4013ES1/07. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 4013ES1/07 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4013ES1/07 te teleladen.


BOSCH TAS 4013ES1/07 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2597 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 4013ES1/07

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5 De stekker uit het stopcontact trekken als het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt. Wachten totdat het apparaat afgekoeld is voordat de onderdelen verwijderd worden of aangebracht, ook in geval van reiniging. 6 Het apparaat niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd zijn ofwel in geval van schade of breuk. Het apparaat laten controleren of repareren bij het dichtstbijzijnde servicecentrum. [. . . ] Voordat u werkzaamheden verricht aan het interne gedeelte van de koffiemolen, dient u het apparaat af te sluiten met de hoofdschakelaar en de stekker uit het stopcontact te trekken. Doe geen oploskoffie of kofiebonen in de houder voor gemalen koffie. DEFECTEN AANSLUITING OP HET NET INSTALLATIE Sluit het koffiezetapparaat alleen aan op een geschikt stopcontact. De spanning dient overeen te komen met de spanning die op het plaatje van het apparaat staat. - Bewaar het apparaat niet bij een temperatuur van minder dan 0°C. - De voedingskabel mag niet beschadigd zijn, vastgezet zijn met klemmetjes, op een heet oppervlak rusten, enz. - Laat de voedingskabel niet los afhangen (Let op: er kan over gestruikeld worden of het kan het op de grond vallen van het apparaat veroorzaken). - Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant of zijn klantenservice vervangen worden. - Niet aan de voedingskabel trekken of het koffiezetapparaat met behulp van de voedingskabel dragen. REINIGING / ONTKALKING VERVANGINGSONDERDELEN VUILVERWERKING Om veiligheidsredenen dient u alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires te gebruiken. - Apparaat: trek de stekker uit het stopcontact en snij de voedingskabel van het apparaat door. - Lever het apparaat en de aansluitkabel in bij de assistentiedienst of bij een openbaar centrum voor de vuilverwerking. BESCHRIJVING COMPONENTEN Deksel koffiebonenhouder Plaat voor de voorverwarming van de kopjes Deksel doseerder gemalen koffie Koffiebonenhouder Deksel waterreservoir Waterreservoir Knop instelling hoeveelheid koffie Knop instelling maalgraad 125 Bedieningspaneel Knop voor stoom-afgifte Kwastje voor reiniging Hoofdschakelaar (ON/OFF) Heetwater/stoompijpje Test voor hardheid water Maatlepel voor gemalen koffie Sleutel koffiegroep Deurtje SBS In hoogte en diepte verstelbare koffieafgiftegroep Druppelbak + rooster Indicator bak vol Applicator filterpatroon "Aqua Prima" filterpatroon Koffiediklade Koffieafgiftegroep Draaibare basis Knop afgifte koffie Knop afgifte espresso Knop selectie heet water "Pagina omhoog" in programmering Knop selectie "MENU" programmering "OK" in programmering LCD-display Knop afgifte grote kop koffie NEDERLAND Knop selectie gemalen koffie "ESC" in programmering Knop selectie ontkalking "Pagina omlaag" in programmering 126 INSTALLATIE / VULLEN CIRCUIT Op pag. 140 staan berichten voor de gebruiker die het apparaat toont tijdens de werking. Belangrijke aanwijzingen over het gebruik van het "Aqua prima" filter staan op pag. 140. Zie het plaatje Vul de houder met koffiebonen. Na afloop van de ontkalking installeert u opnieuw het filterpatroon. APP. WORDT ONTKALKT DRAAIKNOP OPENEN U kunt de ontkalking onderbreken door de kraan te sluiten. Druk op de toets. Het reservoir spoelen en met vers drinkwater vullen. Druk op de toets om het spoelen te bevestigen en verder te gaan. "AQUA PRIMA" FILTERPATROON 131 Het filter moet vervangen worden wanneer dit door het apparaat aangegeven wordt. Voordat u de ontkalking uitvoert, moet het filter uit het reservoir verwijderd worden. INSTALLATIE Haal het filter uit de verpakking. Zet de datumaanduiding op de huidige maand. Plaats en draai de applicator met de wijzers van de klok mee om deze aan het filter te bevestigen. Kijk na waar zich het referentieteken voor de plaatsing van het filter bevindt. Plaats het filter in het lege reservoir. Het referentieteken dient zich op de hoogte van de gleuf te bevinden. HEET WATER KLAAR V. GEBR. Tot het einde aandrukken. Draai de applicator tegen de wijzers van de klok in en haal het uit het reservoir. Vul het reservoir met vers drinkwater. Plaats een kan onder het stoompijpje en schakel het apparaat in. Druk op de toets voor de waterafgifte. WATERFILTER AAN Open de kraan en laat water naar buiten komen. Leeg met tussenpozen de volledige inhoud van het waterreservoir. Wanneer het reservoir leeg is, vult u het opnieuw met vers drinkwater. Zie "Programmering". Activeer de controle van het filter en voer een reset van de waterteller uit. Nu kunt u uw koffiezetapparaat gebruiken. NEDERLAND Het is mogelijk om het apparaat zonder filter te gebruiken, maar Saeco beveelt het gebruik ervan aan. Indien u het filter niet gebruikt dient u het apparaat vaker te ontkalken. 132 REINIGING EN ONDERHOUD Het apparaat en/of de onderdelen van het apparaat niet drogen in een magnetron en/of een oven. Het apparaat niet in water dompelen en de onderdelen van het apparaat niet in de vaatwasmachine reinigen. ALGEMENE REINIGING Het apparaat uitschakelen. Was het filter dat zich in het reservoir bevindt. Trek de druppelbak naar buiten. De lade legen en wassen. Schroef de pannarello los en maak deze schoon. Reinig met een kwast de doseerder van gemalen koffie. AFGIFTEGROEP Verwijder het rooster. Sluit het deurtje. De reiniging van het apparaat, de onderdelen en de afgiftegroep dient minstens eenmaal per week plaats te vinden. Demonteer de afgiftegroep en reinig het met water. Druk op de toets PUSH om de groep te verwijderen. Schroef het bovenste filter los en was het. Monteer het schone filter. Was en droog de groep. [. . . ] Leeg de druppelbak en houd een extra bak bij de hand voordat u begint. Wanneer de functie verschijnt, selecteert u deze met de toets "OK". Het apparaat verricht de reinigingscyclus. Wanneer de reiniging klaar is verschijnt: NEDERLAND Met deze functie wordt een reinigingscyclus met water verricht van de delen die betrokken zijn bij de koffieafgifte. Er moet iemand aanwezig zijn gedurende deze werkzaamheden. REINIGINGSCYCLUS REINIGINGSCYCLUS * FABRIEKSINSTELLING. REINIGINGSCYCLUS WATERRESERV. VULLEN 138 PROGRAMMERING VAN DE FUNCTIES VAN HET APPARAAT Deze functie, die door de gebruiker geactiveerd en gedeactiveerd wordt, maakt het mogelijk om: - de huidige tijd weer te geven wanneer het apparaat op ENERGIE BESPA. " of "FUNCTIE KIEZEN" staat. - de tijd van inschakeling en uitschakeling van het apparaat te kiezen. HORLOGE REINIGINGSCYCLUS * TIJD HORLOGE TIJD AAN/UIT * TIJD HORLOGE 0:00 KLOK Wanneer de functie verschijnt selecteert u deze met de toets "OK". Om de klok in te stellen selecteert u de tijd met de toetsen "" en "" en activeert u de functie met de toets "OK". Stel het uur in met de toetsen "" en "" en druk op "OK"; stel de minuten in met de toetsen "" en "" en druk op OK. WIJZEN TIJD HORLOGE* HORLOGE WIJDZEN TIJD HORLOGE AAN WIJDZEN TIJD HORLOGE UIT TIJD AAN/UIT * WIJZEN TIJD HORLOGE TIJD AAN/UIT AAN 0:00 Selecteer met de toetsen "" en """ en activeer met de toets "OK" om de klok weer te geven. Kiest u deze optie dan kunt u de tijd op het display laten weergeven. Kiest u deze optie dan kunt u de tijd NIET op het display laten weergeven. Menu voor instelling van tijden van inschakeling en uitschakeling van het apparaat. Stel de tijd van inschakeling van het apparaat in. TIJD AAN/UIT UIT 0:00 HORLOGE TIJD HORLOGE * HORLOGE AAN HORLOGE UIT ENERGIE BESPA. Stel de tijd van uitschakeling van het apparaat in. Menu voor de activering van de tijden van inschakeling en uitschakeling. Met deze optie zijn de tijden geactiveerd. Met deze optie zijn de tijden gedeactiveerd. Verschijnt wanneer het apparaat op de OFF-tijd staat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 4013ES1/07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 4013ES1/07 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag