Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4011DE2/13

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4011DE2/13. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 4011DE2/13 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4011DE2/13 te teleladen.


BOSCH TAS 4011DE2/13 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2597 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 4011DE2/13

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 12 BOSCH op internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Knowledge Builder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 Voorbereiden en in gebruik nemen 14 Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Plaatsen en aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Waterreservoir vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bonenreservoir vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Meer hierover leest u in hoofdstuk 8 »Onderhoud ­ Profi Auto Cappuccinatore«. Een zinvolle aanvulling voor alle liefhebbers van melkspecialiteiten zijn de hoogwaardige melkhouders van BOSCH. Informatie over de BOSCH accessoires vindt u in hoofdstuk 11 »Accessoires en service«. Voorgemalen koffie U hebt de mogelijkheid om via de vultrechter voor voorgemalen koffie een tweede koffiesoort te gebruiken. De bereiding van alle koffiespecialiteiten met voorgemalen koffie gaat volgens dit voorbeeld. o Doe nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes voorgemalen koffie in het apparaat. o Gebruik geen al te fijn voorgemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt. o Als u er te weinig voorgemalen koffie in hebt gedaan, verschijnt TE W EINIG GEM KOFF en stopt de IMPRESSA het proces. Anders wordt het proces afgebroken en is de IMPRESSA weer klaar voor gebruik. l Open het deksel van het accessoirevak, haal het maatschepje voor voorgemalen koffie eruit en sluit het deksel weer. l Open het deksel van de vultrechter voor voorgemalen koffie. l Doe een afgestreken maatschepje voorgemalen koffie in de vultrechter. GEM KOFF VULLEN 39 5 Bereiding met één druk op de knop l Sluit het deksel van de vultrechter voor voorgemalen koffie weer. d l Druk op de toets 1 koffie. Op de display verschijnt 1 KOFFIE. De vooraf ingestelde hoeveelheid water stroomt in het kopje, de bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt GEREED. KIEZEN A. U. B. Warme melk Voorwaarde: de Profi Auto Cappuccinatore is gemonteerd. M l Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen. Op de display verschijnt kort OK. NORMAAL Ä L Draai de Rotary Switch tot op de display EXIT verschijnt. M l Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten. TEMP Ä L Draai de Rotary Switch tot op de display EXIT verschijnt. M l Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten. PRODUCTEN GEREED Energie Spaar Modus In dit programmapunt kan een Energie Spaar Modus (E. S. M. ©) permanent worden ingesteld. Uw IMPRESSA heeft twee energiespaarmodi: p ENERGIE - u Uw IMPRESSA is permanent stand-by. u Alle koffie- en melkproducten alsmede heet water kunnen zonder wachttijd worden bereid. p ENERGIE u Uw IMPRESSA schakelt na ca. 5 minuten over op de spaartemperatuur en is niet stand-by. u Voordat koffie, heet water of melk wordt bereid, moet het apparaat opwarmen. Voorbeeld: zo wijzigt u de energiespaarstand van ENERGIE naar ENERGIE . M l Druk de Rotary Switch net zo lang in tot ONDERHOUD verschijnt. 44 7 Permanente instellingen in de programmeerstand Ä L Draai de Rotary Switch tot ENERGIE - verschijnt. M l Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan. Ä L Draai de Rotary Switch tot SPAREN verschijnt. M l Druk de Rotary Switch in om deze keuze te bevestigen. Op de display verschijnt kort OK. SPAREN - Ä L Draai de Rotary Switch tot EXIT verschijnt. M l Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten. ENERGIE GEREED Tijd Als het apparaat van het lichtnet wordt gehaald, moet de tijd opnieuw worden ingesteld. [. . . ] In de vultrechter bevindt zich te weinig voorgemalen koffie, de IMPRESSA breekt het proces af. Systeem is te warm om een onderhoudsprogramma te starten. Maatregel DEKSEL SLUITEN TE WEINIG GEM KOFF l Sluit het deksel voor voorgemalen koffie. l Doe er bij de volgende bereiding meer voorgemalen koffie in (zie hoofdstuk 5 »Bereiding met één druk op de knop ­ Voorgemalen koffie«). TE HEET l Bereid een koffiespecialiteit of heet water. 84 13 Storingen verhelpen 13 Storingen verhelpen Probleem Molen maakt veel lawaai. Maatregel l Verwijder de vreemde voorwerpen (zie hoofdstuk 8 »Onderhoud ­ Vreemde voorwerpen verwijderen«). Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk. Bij het bereiden van koffie loopt de koffie slechts druppelsgewijs door. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 4011DE2/13

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 4011DE2/13 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag