Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4011DE2/11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4011DE2/11. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 4011DE2/11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4011DE2/11 te teleladen.


BOSCH TAS 4011DE2/11 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2597 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 4011DE2/11

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zo is een optimale werking van de IMPRESSA gewaarborgd. o Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Controleer de verstreken tijd aan de hand van de datumaanduiding op de patroonhouder. m l Druk de Rotary Switch net zo lang in tot op de display ONDERHOUD verschijnt. l Haal uit het Welcome Pack de CLARIS plus-filterpatroon en het verlengstuk voor de filterpatroon. [. . . ] l Klap de patroonhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir. l Vul het waterreservoir met koud, vers water en plaats het weer terug. 500 ml) onder de Profi Auto Cappuccinatore. 4 TAS 4011DE2/11 ­ de belangrijkste zaken in het kort l Draai de keuzehendel van het pijpje in de stand Stoom k. o U kunt de filterspoeling altijd onderbreken, druk daarvoor op een willekeurige toets. o Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak. De filter is geactiveerd. Filter vervangen o Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd, werkt deze niet meer goed. Controleer de verstreken tijd aan de hand van de datumaanduiding op de patroonhouder. o Als de CLARIS plus-filterpatroon niet is geactiveerd, verschijnt er geen melding voor vervanging van de filter. Voorwaarde: op de display verschijnt FILTER / GEREED en de onderhoudstoets brandt. h l Druk op de onderhoudstoets. l Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg. Bij onderbreking van de ontkalking kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten. Schade aan gevoelige plaatsen door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten. l Verwijder spetters onmiddellijk. VOORZICHTIG VOORZICHTIG VOORZICHTIG VOORZICHTIG o Het ontkalkingsprogramma duurt ca. o BOSCH ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij uw leverancier. o Indien u een CLARIS plus-filterpatroon gebruikt en deze is geactiveerd, verschijnt geen melding voor ontkalking. Voorwaarde: op de display verschijnt ONTKA LKEN / GEREED en de onderhoudstoets h brandt. h l Druk op de onderhoudstoets. l Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug. LADE LEGEN l Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg. 8 MIDDEL IN RESERVOIR TAS 4011DE2/11 ­ de belangrijkste zaken in het kort l Los de inhoud van een blisterverpakking (3 BOSCH ontkalkingstabletten) volledig op in een bakje met 500 ml water. l Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug. l Maak het bakje onder het Connector System© leeg. h ONTKALKT l Spoel het waterreservoir grondig uit en vul het met koud, vers water. WATERRESERVOIR VULLEN l Plaats het waterreservoir weer in het apparaat. brandt. ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets © h l Plaats een bakje onder het Connector System . h l Druk op de onderhoudstoets. Er stroomt water uit het Connector System©. l Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug. [. . . ] l Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug. De IMPRESSA warmt op en is daarna weer klaar voor gebruik. o Is het ontkalken onverwacht onderbroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit. 9 TAS 4011DE2/11 ­ de belangrijkste zaken in het kort Profi Auto Cappuccinatore spoelen Om ervoor te zorgen dat de Profi Auto Cappuccinatore goed werkt, moet u deze na elke melkbereiding met water spoelen. o U wordt door de IMPRESSA niet verzocht om de Profi Auto Cappuccinatore te spoelen. l Verwijder de melkaanzuigslang uit het tetrapak of de melkhouder. l Vul het bakje met vers water en dompel de melkaanzuigslang erin. l Plaats een bakje onder de Profi Auto Cappuccinatore. l Druk op de toets Stoom. of k l Druk nogmaals op de toets Stoom. l Druk op een willekeurige toets zodra schoon water in het kopje stroomt. WARMT OP GEREED STOOM, het pijpje en de slang worden gespoeld. Profi Auto Cappuccinatore reinigen VOORZICHTIG Om ervoor te zorgen dat de Profi Auto Cappuccinatore goed werkt, moet u deze dagelijks reinigen als u melk hebt bereid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 4011DE2/11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 4011DE2/11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag