Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4011/13

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4011/13. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 4011/13 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4011/13 te teleladen.


BOSCH TAS 4011/13 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2597 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 4011/13

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 1. 1 Waarschuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 1. 2 Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 2. Voorbereiden van de IMPRESSA E10/20/25 . . . . . . . . . . blz 2. 1 Controle netspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 2. 2 Controle elektriciteitszekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 2. 3 Waterreservoir vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 2. 4 Koffiebonen bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 2. 5 Afstelling molen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 2. 6 Netschakelaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 3. Gebruik van de Claris plus filterpatronen. . . . . . . . . . . . . . . . blz 5. 1 Filter plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 5. 2 Filter vervangen bij oproep op display . . . . . . . . . . . . blz 5. 3 Filter vervangen zonder oproep op display . . . . . . . blz 6. IMPRESSA E10/20/25 spoelen met oproep op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 6. 1 IMPRESSA E10/20/25 spoelen zonder oproep op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 7. [. . . ] Als u met te weinig gemalen koffie hebt gevuld, knipperen op het display (7) gedurende korte tijd afwisselend de symbolen . Door de toets of in te drukken kunt u de koffiebereiding voortijdig afbreken. brandt Plaats 1 kopje of 2 kopjes onder het in hoogte verstelbare koffieuitloop (15). brandt, brandt Open het deksel van de vultrechter voor voorgemalen koffie (9). Doe 1 of 2 afgestreken maatschepjes voorgemalen koffie in de vultrechter voor voorgemalen koffie (9) (fig. knippert, brandt Door opnieuw aan de draaiknop waterhoeveelheid (1) te draaien kunt u het watervolume voor de koffie individueel kiezen: Uw koffieproduct wordt bereid. Bereiding van 2 kopjes koffie De koffiesterkte kan niet worden gekozen als er 2 kopjes koffie worden bereid. U kunt het gewenste watervolume voor de koffie al met de draaiknop waterhoeveelhsid (1) afstellen, voordat u koffie bereidt. Door de toets (5) of (3) in te drukken kunt u de koffiebereiding voortijdig afbreken. brandt Zet 2 kopjes onder het in hoogte verstelbare koffie-uitlooppijpje (15). Bereiding van gemalen koffie Gebruik nooit in water oplosbare instant koffie. Als het gewenste stoomvolume bereikt is, sluit u de kraan voor het gebruik van stoom/warm water (12). brandt 13. 4 Reiniging van de Profi-Auto-Cappuccino en Easy-Auto-Cappuccino Na het gebruik van melk moeten de Profi-Auto-Cappuccino en de Easy-Auto-Cappuccino worden gereinigd. Plaats een kom die groot genoeg is onder de Profi-Auto-Cappuccino of de Easy-Auto-Cappuccino. Gebruik zolang stoom totdat er uitsluitend nog schoon water uit de Profi-Auto-Cappuccino of de Easy-Auto-Cappuccino loopt. Voor een optimale reiniging van de Profi-Auto-Cappuccino en de Easy-Auto-Cappuccino gebruikt u de BOSCH Auto-Cappuccino reiniger. Wij adviseren deze reiniging dagelijks uit te voeren. 13 NL 14. IMPRESSA E10/20/25 uitschakelen Schakel uw IMPRESSA E10/20/25 eerst met het (6) symbool op de standby modus, zodat hij perfect functioneert. brandt Schakel de IMPRESSA E10/20/25 uit met schakelaar knippert De automatische uitschakelspoeling wordt geactiveerd. 15. 3 Programmering automatische uitschakeltijd U kunt uw IMPRESSA E10/20/25 programmeren wanneer deze dient te worden uitgeschakeld. = inactief, geen automatische uitschakeling , = Uit na 1/2 uur , , = Uit na 1 uur , , , = Uit na 2 uur , , , , = Uit na 4 uur , , , , , = Uit na 8 uur Druk op de bedrijfsknop AAN/UIT (6) om de gewenste instelling in het geheugen op te slaan. 15. Programmering De IMPRESSA E10/20/25 is door de fabriek zo ingesteld dat u zonder een extra programmering koffie kunt bereiden. Om het resultaat aan uw individuele smaak aan te pakken kunnen diverse waarden individueel worden geprogrammeerd. [. . . ] U kunt echter doorgaan met koffie maken of heet water/ stoom blijven afnemen. Wij adviseren u echter binnen een paar dagen het apparaat te ontkalken (hoofdstuk 18). Bij uw speciaalzaak kunt u BOSCH-ontkalkingstabletten kopen die optimaal zijn afgestemd op het ontkalkingsprogramma van uw IMPRESSA E10/20/25. Wij willen u erop wijzen dat bij het gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen beschadigingen aan het apparaat en bezinksels in het water niet uit te sluiten vallen. NL Sluit de kraan voor het bereiden van stoom / warm water (12). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 4011/13

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 4011/13 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag