Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4011/07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4011/07. Wij hopen dat dit BOSCH TAS 4011/07 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS 4011/07 te teleladen.


BOSCH TAS 4011/07 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2597 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS 4011/07

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 12 Waterreservoir vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Bonenreservoir vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Eerste inbedrijfstelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Filter plaatsen en activeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Waterhardheid bepalen en instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] k T Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan. STERK g T Draai de Rotary Switch tot NORMAAL wordt aangegeven. Op de display verschijnt kort OK om de instelling te bevestigen. AROMA g T Draai de Rotary Switch tot EXIT wordt aangegeven. 22 3 Bedieningsmogelijkheden leren kennen k T Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten. PRODUCT KIEZEN g T Draai de Rotary Switch tot EXIT wordt aangegeven. k T Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten. PRODUCTEN g T Draai de Rotary Switch tot EXIT wordt aangegeven. k T Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten. GEREED T Sluit de afdekking van de Rotary Switch. Informatie en onderhoudsstatus opvragen Onder het programmapunt INFO kunt u de volgende informatie opvragen: Z Aantal bereide koffie- en melkspecialiteiten evenals heet water Z Onderhoudsstatus en aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's (reiniging, ontkalking, vervanging filter, Cappuccinatore reiniging) Z Softwareversie Voorwaarde: op de display staat GEREED. k T Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan. PRODUCTEN k T Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan. Op de display verschijnt het totale aantal bereide koffiespecialiteiten. E Bij indrukken van de verschillende producttoetsen wordt het desbetreffende aantal bereide producten aangegeven. k T Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten. PRODUCTEN 23 3 Bedieningsmogelijkheden leren kennen g T Draai de Rotary Switch tot REINIGEN wordt aangegeven. E Behalve het aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's kan de desbetreffende onderhoudsstatus door draaien van de Rotary Switch worden aangegeven. Als alle blokjes zijn gevuld, vereist uw IMPRESSA het desbetreffende onderhoudsprogramma. k T Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten. REINIGEN E Draai de Rotary Switch verder om bij de telkens uitgevoerde ontkalkingen, filtervervangingen en cappuccino-reinigingen te komen. De bereiding stopt automatisch als de vooraf ingestelde hoeveelheid water is bereikt. GEREED Warme melk en melkschuim E Dit hoofdstuk geldt voor de Profi en de Easy Cappuccinatore. T Steek het andere uiteinde van de melkaanzuigslang in een tetrapak melk of verbind het met een melkhouder. 27 4 Bereiding met één druk op de knop T Plaats een kopje onder het pijpje. E Als u de Profi Cappuccinatore gebruikt, zet u de keuzehendel op de stand Melkschuim p. E Wanneer u de melk verwarmen wilt, zet u de keuzehendel van de Profi Cappuccinatore op de stand Melk t. ü T Druk op de toets Melkschuim. WARMT OP Zodra de IMPRESSA is opgewarmd, verschijnt GEREED. Om ervoor te zorgen dat de Cappuccinatore goed werkt, moet u deze regelmatig spoelen en reinigen (zie hoofdstuk 6 »Onderhoud ­ Cappuccinatore«). Heet water E Monteer voor de heetwaterafname het heetwaterpijpje op het Connector System©. De bereiding stopt automatisch als de vooraf ingestelde hoeveelheid water is bereikt. VOORZICHTIG GEREED 28 5 Permanente instellingen in de programmeerstand 5 Permanente instellingen in de programmeerstand Producten Onder het programmapunt PRODUCTEN kunt u individuele instellingen voor alle koffie- en melkspecialiteiten evenals heet water aanbrengen. De volgende instellingen kunt u permanent voor koffie- en melkspecialiteiten evenals heet water aanbrengen: Product 1 Ristretto, 1 Espresso, 1 Koffie 2 Ristretti, 2 Espressi, 2 Koffie Cappuccino Hoeveelheid Koffiesterkte Temperatuur 25 ML ­ 240 ML MILD, NORMAAL, STERK ­ NORMAAL, HOOG NORMAAL, HOOG NORMAAL, HOOG ­ ­ 25 ML ­ 240 ML (per kopje) Melkhoeveelheid: 3 SEC ­ 120 SEC Waterhoeveelheid: 25 ML ­ 240 ML MILD, NORMAAL, STERK ­ ­ Melkschuim Heet water 3 SEC ­ 120 SEC 25 ML ­ 450 ML De permanente instellingen in de programmeerstand volgen altijd hetzelfde patroon. Voorbeeld: zo verandert u de melkhoeveelheid van een cappuccino van 14 SEC in 16 SEC, de waterhoeveelheid van 60 ML in 50 ML en de koffiesterkte van NORMAAL in STERK. k T Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan. PRODUCT KIEZEN 29 5 Permanente instellingen in de programmeerstand E In de volgende stap kiest u de toets van het product waarvoor u de instelling wilt aanbrengen. E Om de instelling voor een dubbel product te veranderen, drukt u binnen twee seconden tweemaal op de desbetreffende toets. [. . . ] U kunt geen koffiespecialiteiten, heet water of melkproducten bereiden. U kunt geen koffiespecialiteiten bereiden, bereiding van heet water of melk is mogelijk. T Vul het bonenreservoir (zie hoofdstuk 2 »Voorbereiden en in gebruik nemen ­ Bonenreservoir vullen«). T Voer de reiniging uit (zie hoofdstuk 6 »Onderhoud ­ Apparaat reinigen«). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS 4011/07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS 4011/07 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag