Gebruiksaanwijzing BOSCH SRS84A02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SRS84A02. Wij hopen dat dit BOSCH SRS84A02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SRS84A02 te teleladen.


BOSCH SRS84A02 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2233 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SRS84A02 annexe 1 (632 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SRS84A02

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Household Appliances Internet: http://www. bosch-hausgeraete. de Bosch Info-Team: DE Tel. DTAG) 5600 053 327 (8212) nl Gebruiksaanwijzing nl Inhoud 4 6 6 7 8 9 10 12 Programma-overzicht . . nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. [. . . ] Door: verschillen in de hoeveelheid serviesgoed de temperatuur van het toegevoerde water de druk in de waterleiding de omgevingstemperatuur toleranties in de netspanning en de onvermijdelijke toleranties in het apparaat (bijv. temperatuur, hoeveelheid water, . . . ) kunnen grotere afwijkingen optreden. De waarden van het waterverbruik hebben betrekking op instelwaarde 4 van de waterhardheid. Einde van het programma Het programma is afgelopen als er op de cijferindicatie 3 een verschijnt. Uitschakelen van het apparaat Enkele minuten na afloop van het programma: Hoofdschakelaar 1 uitschakelen. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. Onderbreking van het programma Hoofdschakelaar 1 uitschakelen. Bij aansluiting op warm water of als de machine al is opgewarmd en de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en daarna dichtdoen. Om het programma door te laten gaan: hoofdschakelaar weer inschakelen. Aqua-Sensor * * niet bij alle modellen De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Met infrarood licht kan de vervuiling van het water door losgeweekte etensresten, zoals ei, vet en havermout, herkend worden. Als de Aqua-Sensor actief is, kan het "schone" afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en/of de temperatuur worden aangepast. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. Op deze manier wordt het waterverbruik bij "minder" vervuiling van het serviesgoed met ca. 4 liter verminderd. 15 nl Starttijd kiezen U kunt het programma tot 19 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Toets starttijd kiezen 4 net zolang indrukken tot de cijferindicatie 3 op springt. Toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. Om de gekozen starttijd te wissen: toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. Intensief drogen Door de functie , , Intensief drogen" te activeren wordt in alle programma's tijdens het glansspoelen een hogere temperatuur bereikt en daardoor een beter droogresultaat. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed bij een hogere temperatuur. ) Programmatoets A ingedrukt houden en de hoofdschakelaar 1 inschakelen. Hoofdschakelaar 1 uitschakelen; de instelling blijft opgeslagen. Resttijdindicatie Na het starten verschijnt op het display de vermoedelijke duur van het programma. De programmaduur wordt beïnvloed door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de graad van vervuiling. Door wijzigingen in deze gegevens kan de looptijd (afhankelijk van het gekozen programma) sterk variëren. Doordat de beïnvloeding van de programmaduur pas tijdens het programmaverloop wordt herkend, kunnen grotere tijdsprongen optreden. Programma afbreken (Reset) Alleen als de hoofdschakelaar is ingeschakeld: Programmatoetsen A en C gedurende ca. Om een nieuw programma te starten de hoofdschakelaar 1 weer inschakelen en het gewenste programma kiezen. Wijzigen van het programma Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, kunt u binnen 2 min. Als het programma hierna gewijzigd moet worden, dan worden eerst de al gestarte programma-onderdelen (bijv. [. . . ] Afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten. Let erop dat de afvoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is. (Let er ook op dat de stop niet in de wasbak zit zodat het water ongehinderd kan weglopen!) 22 nl Aansluiten op de watertoevoer Aansluiting volgens montagevoorschrift. Toevoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de kraan aansluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SRS84A02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SRS84A02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag