Gebruiksaanwijzing BOSCH SRI3015

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SRI3015. Wij hopen dat dit BOSCH SRI3015 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SRI3015 te teleladen.


BOSCH SRI3015 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2350 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SRI3015 annexe 2 (2813 ko)
   BOSCH SRI3015 (2349 ko)
   BOSCH SRI3015 annexe 2 (2818 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SRI3015

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Household Appliances Internet: http://www. bosch-hausgeraete. de Bosch Info-Team: DE Tel. DTAG) 5600 053 182 (8211) nl Gebruiksaanwijzing nl Inhoud 4 5 6 7 8 9 10 12 Programma-overzicht . . nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. [. . . ] Bij klachten die direct verband houden met het gebruik van deze producten, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden! Bij gebruik van tabletten vindt u op de verpakking waar u de tabletten moet gebruiken (bijv. Let erop dat ook bij gebruik van tabletten het deksel van het afwasmiddelbakje gesloten is. 13 nl Programma-overzicht In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorendeprogramma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. van Soep, soufflé, saus, aardappelen, deegwaren, rijst, eieren, gebraden gerechten veel erg aangekoekt Gemengd Soep, aardappelen, deegwaren, rijst, eieren, gebraden gerechten Hoeveelheid etensresten Toestand van de etensresten Afspoelen als het serviesgoed enkele dagen tot de afwas in het apparaat bewaard wordt. veel weinig weinig aangekoekt Afwasprogramma's Sterk 65° Normaal 65° Eco 65° Voorspoelen Programmaverloop Voorspoelen 65° Voorspoelen Reinigen 65° Tussenspoelen Naspoelen 65° Drogen Voorspoelen Reinigen 65° Tussenspoelen Naspoelen 65° Voorspoelen Reinigen 65° Tussenspoelen Naspoelen 65° Drogen Drogen Programmakeuze Aan de hand van het soort en de hoeveelheid serviesgoed, resp. van de etensresten kunt u in het programmaoverzicht het juiste door u in te stellen programma vinden. Besparingstip Bij een niet vol beladen machine kunt u meestal gebruik maken van een minder sterk programma. 14 nl Programmagegevens De programmagegevens (duur, energieen waterverbruik) vindt u in de korte handleiding. Door: verschillen in de hoeveelheid serviesgoed de temperatuur van het toegevoerde water de druk in de waterleiding de omgevingstemperatuur toleranties in de netspanning en de onvermijdelijke toleranties in het apparaat (bijv. temperatuur, hoeveelheid water, . . . ) kunnen grotere afwijkingen optreden. De waarden van het waterverbruik hebben betrekking op instelwaarde 2 van de waterhardheid. Afwassen Inschakelen van het apparaat Kraan helemaal opendraaien. Programma op de programmakiezer 1 instellen (alleen naar rechts draaien). Het programma begint. Programmaverloopindicatie De programmakiezer draait tijdens het afwassen met de wijzers van de klok mee automatisch door en geeft de actuele stand van het programma aan. Einde van het programma Het programma is afgelopen als u geen geruis van de pomp meer hoort en de programmakiezer weer de uitgangspositie (12 uur-stand) heeft bereikt. Uitschakelen van het apparaat Enkele minuten na afloop van het programma: Hoofdschakelaar 5 uitschakelen. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. 15 nl Onderbreking van het programma Hoofdschakelaar 5 uitschakelen. Bij aansluiting op warm water of als de machine al is opgewarmd en de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en daarna dichtdoen. Om het programma door te laten gaan: hoofdschakelaar weer inschakelen. Schoonmaken en onderhoud Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Daarom moet u af en toe de afwasautomaat goed controleren. Algemene toestand van de machine Spoelruimte controleren op aanslag van vet en kalk. Als u zulke aanslag aantreft: afwasmiddelbakje met afwasmiddel vullen. Het apparaat zonder serviesgoed in het programma met de hoogste afwastemperatuur starten. Deurafdichting schoonmaken: de deurafdichting regelmatig met een vochtig doekje afnemen om resten vuil te verwijderen. Wijzigen van het programma Hoofdschakelaar 5 uitschakelen. Programmakiezer 1 op het gewenste nieuwe programma zetten (alleen met de wijzers van de klok mee draaien!) Hoofdschakelaar 5 weer inschakelen. Als het apparaat tijdens een lopend programma zonder stroom komt te zitten (bijv. door het uitschakelen van het apparaat of door het uitvallen van de stroom), dan blijven alle instellingen opgeslagen. Het programma loopt automatisch verder zodra er weer stroom is. Speciaal zout Controleer de indicatie zout bijvullen Indien nodig zout bijvullen. 24 . Glansspoelmiddel Controleer de indicatie in het voorraadreservoir 30 . [. . . ] Let erop dat de watertoevoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is. Bij vervanging van het apparaat moet ook de watertoevoerslang voor de aansluiting op de kraan vervangen worden. Let erop dat de watertoevoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is. Warm water mag maximaal een temperatuur van 60 °C hebben. Aflevering Uw afwasautomaat werd in de fabriek zorgvuldig getest op functioneren waardoor kleine watervlekken zijn achtergebleven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SRI3015

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SRI3015 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag