Gebruiksaanwijzing BOSCH SPS59L12GB SUPPLEMENT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SPS59L12GB. Wij hopen dat dit BOSCH SPS59L12GB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SPS59L12GB te teleladen.


BOSCH SPS59L12GB SUPPLEMENT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2176 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SPS59L12GB INSTALLATION INSTRUCTIONS (989 ko)
   BOSCH SPS59L12GB (1755 ko)
   BOSCH SPS59L12GB SHORT INSTRUCTIONS (468 ko)
   BOSCH SPS59L12GB INSTALLATION INSTRUCTIONS (989 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SPS59L12GBSUPPLEMENT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elke wasmachine die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen - vooral met betrekking tot het installeren van de wasmachine staat onze Servicedienst altijd tot uw beschikking. Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze website: http://www. bosch hausgeraete. de Lees a. u. b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle andere meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven. [. . . ] Tijdens het programmaverloop kan de Ready in" om de navolgende redenen verlengd of verkort worden. Tijdverkorting: - geringe belading - keuze van een programmaverfijning, bijv. Tijdverlenging: - een extra spoelbeurt als er teveel schuim in het wasgoed is, - meermaals centrifugeren als het wasgoed slecht verdeeld is in de trommel, - verlengde verwarmingstijden, bijv. bij zeer koud water, - geringe waterdruk, - keuze van een programmaverfijning, bijv. - sterk absorberend wasgoed. 23 Indicatie en toets Start in" Vóór het starten van een programma kunt u bepalen met hoeveel uur de Start in" moet worden uitgesteld. q Toets Start in" indrukken, op de indicatie verschijnt 1h" (h=uur). q Toets Start in" net zolang indrukken tot het gewenst uur wordt aangegeven. i De starttijd kan in stappen van een uur tot maximaal 19h later worden ingesteld. Als de Start in" op 19h" is ingesteld, dan komt u door nogmaals indrukken van de toets Start in" in de Ready in" modus. Het aftellen van de Start in" begint onmiddellijk na het instellen. Dit wordt aangegeven door de knipperende punt tussen cijfer en h". Na het verven: q Bakje II met een ½ maatbeker wasmiddel vullen. q Het programma Witte was 90 °C zonder wasgoed in de trommel laten draaien. Geen wasgoed in de wasmachine ontkleuren. 29 Schoonmaken en onderhoud d Kans op een elektrische schok!De stekker van het apparaat altijd eerst uit het stopcontact trekken of de trekschakelaar uitschakelen. Indien nodig: q Een beetje zeepsop of een mild, niet schurend reinigingsmiddel gebruiken. q Met een zachte doek droogwrijven. Schoonmaken van de buitenkant en van het bedieningspaneel Schoonmaken van de trommel Als er roestvlekken zijn ontstaan door achtergebleven metalen deeltjes (bijv. munten, paperclips, spelden, spijkers): q Schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken; let op de gegevens op de verpakking. Nooit staalwol gebruiken. 30 Schoonmaken van het inzetstuk voor wasverzachter q Inzetstuk naar boven eruit trekken. q Inzetstuk onder stromend warm water schoonmaken. q Inzetstuk er weer inzetten. 31 Schoonmaken van de afvoerpomp Sop laten weglopen Als het sop niet volledig wordt afgepompt. Vreemde voorwerpen blokkeren de afvoerpomp of er werd bij hoge temperaturen erg pluizend wasgoed gewassen. (een voor 20 l geschikte emmer of bak klaarzetten) d Kans op verbrandingen!q Plintklep openen. q Plintklep naar boven eruit halen. q Aftapslang uit de houder halen. q Stopje voorzichtig eraf trekken en het sop in een klaarstaande bak laten leeglopen. 32 q Stopje erop drukken en de aftapslang weer in de houder zetten. q Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven. q Vreemde voorwerpen/pluizen verwijderen en de binnenkant schoonmaken. [. . . ] De mobiliteit is uitsluitend bedoeld voor de ruimte waarin het apparaat staat opgesteld en niet voor lan gere afstanden. Basisstand De hendel bevindt zich rechts onderaan aan de voor kant van het apparaat. Tijdens het wassen moet het apparaat altijd stevig op zijn voetjes staan (hendel naar rechts). Bij het wegrollen van het apparaat op de wateraans luitingen (toevoer en afvoer) en de elektrische aanslui ting (aansluitkabel) letten!De afvoerslang kan in de slangklem aan de achterkant van het apparaat worden geklemd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SPS59L12GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SPS59L12GB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag