Gebruiksaanwijzing BOSCH SN24E201EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SN24E201EU. Wij hopen dat dit BOSCH SN24E201EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SN24E201EU te teleladen.


BOSCH SN24E201EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3066 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SN24E201EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 9000 405 314 (8811) nl Gebruiksaanwijzing nl Inhoud 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 13 14 14 14 15 15 15 Hygiëne . Uitschakelen van het apparaat Onderbreken van het programma Afbreken van het programma (Reset) Wijzigen van het programma . 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 Veiligheidsvoorschriften . Bij kinderen in het huishouden Kinderbeveiliging (deurvergrendeling) Bij schade . [. . . ] Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. In de automatische programma's worden bovendien temperatuur en looptijd aan de mate van vervuiling aangepast. Inschakelen van het apparaat Kraan helemaal opendraaien. Het programmaverloop start. Einde van het programma Het programma is beëindigd als op de cijferindicatie 5 de waarde verschijnt. Uitschakelen van het apparaat Korte tijd na afloop van het programma: AAN/UIT-schakelaar 1 uitschakelen. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. 16 nl Wijzigen van het programma Attentie Om na afloop van het programma het serviesgoed uit te ruimen: de deur helemaal openen en niet op een kier laten staan. Eventueel nog ontsnappende waterdamp kan gevoelige werkbladen beschadigen. Na het indrukken van de START-toets 4 kan het programma niet gewijzigd worden. Wijzigen van het programma is alleen mogelijk door het programma af te breken (Reset). Intensief drogen Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. Op de cijferindicatie 5 brandt de in de fabriek ingestelde waarde (intensief drogen uit). De instelling als volgt wijzigen: Door de programmakiezer 3 te draaien kunt u het intensief drogen of uitschakelen . De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen. Onderbreken van het programma AAN/UIT-schakelaar 1 uitschakelen. Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen. Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar 1 weer inschakelen. Afbreken van het programma (Reset) START-toets 4 gedurende ca. AAN/UIT-schakelaar 1 uitschakelen. 17 nl Schoonmaken en onderhoud Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Dit bespaart u tijd en ergernis. Onthardingszout en glansspoelmiddel De bijvulindicaties 9 en 8 controleren. Eventueel zout en/of glansspoelmiddel bijvullen. Algemene toestand van de machine Spoelruimte controleren op kalkaanslag en vetresten. Als u zulke aanslag aantreft: afwasmiddelbakje met afwasmiddel vullen. Het apparaat zonder serviesgoed in het programma met de hoogste afwastemperatuur starten. Om het apparaat te reinigen alleen speciaal voor afwasautomaten geschikte afwas-/schoonmaakmiddelen gebruiken. Gebruik bij het reinigen van uw afwasautomaat nooit een stoomreiniger. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen. De voorkant van het apparaat en het bedieningspaneel regelmatig met een vochtig doekje afnemen. [. . . ] Apparaat eruit halen en daarbij de slang voorzichtig naar voren trekken. 25 nl Transport Afwasmachine leeg laten lopen en losse onderdelen vastzetten. Op de cijferindicatie 5 verschijnt de vermoedelijke duur van het programma. 4 minuten Start-toets 4 net zolang indrukken tot de cijferindicatie aangeeft. (Om te voorkomen dat resterend water in het besturingsmechanisme terechtkomt wat tot een verkeerd programmaverloop leidt. ) Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat Zowel de verpakking van het nieuwe apparaat als het oude apparaat bevat waardevolle grondstoffen en materiaal dat hergebruikt kan worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SN24E201EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SN24E201EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag