Gebruiksaanwijzing BOSCH SMV69T20GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SMV69T20GB. Wij hopen dat dit BOSCH SMV69T20GB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SMV69T20GB te teleladen.


BOSCH SMV69T20GB INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2303 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SMV69T20GB SUPPLEMENT (1120 ko)
   BOSCH SMV69T20GB SUPPLEMENT (1120 ko)
   BOSCH SMV69T20GB INSTALLATION INSTRUCTIONS (2221 ko)
   BOSCH SMV69T20GB (2272 ko)
   BOSCH SMV69T20GB (2272 ko)
   BOSCH SMV69T20GB SUPPLEMENT (1120 ko)
   BOSCH SMV69T20GB SUPPLEMENT (1120 ko)
   BOSCH SMV69T20GB SHORT INSTRUCTIONS (426 ko)
   BOSCH SMV69T20GB SHORT INSTRUCTIONS (426 ko)
   BOSCH SMV69T20GB INSTALLATION INSTRUCTIONS (2221 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SMV69T20GBINSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5 Bij het afvoeren van het apparaat 5 Kennismaking met het apparaat 6 Bedieningspaneel . 15 nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. Het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk volgens de geldende voorschriften afvoeren. [. . . ] Om bij verkorte looptijd optimale reinigings­ en droogresultaten te bereiken, wordt het water- en energieverbruik verhoogd. Extra drogen * Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd en de droogfase verlengd waardoor ook de kunststof delen goed kunnen drogen. Het energieverbruik is iets hoger. Halve belading * Als u maar weinig afwas hebt (bijv. glazen, kopjes, borden), dan kunt u de , , Halve belading" bijschakelen. Vul het afwasmiddelbakje met iets minder afwasmiddel dan zoals aanbevolen bij een volle belading van de machine. Hygiëne * Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. het afwassen van snijplanken of babyflesjes. 15 nl Afwassen Programmagegevens De programmagegevens (verbruikswaarden) vindt u in de korte handleiding. Ze hebben betrekking op normale omstandigheden en de instelwaarde van . Verschillende de waterhardheid factoren zoals de temperatuur van het water en de druk in de waterleiding zijn hierbij van invloed en kunnen tot afwijkingen leiden. Resttijdindicatie Bij de keuze van het programma verschijnt op de cijferindicatie 10 de resterende duur van het programma. De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren. Starttijd kiezen * * afhankelijk van het model U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Toets 4 + of ­ net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. Om de gekozen starttijd te wissen: de toets 4 + of ­ net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. Aqua-Sensor * * afhankelijk van het model De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem (met lichtstraal) waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Gebruik bij het reinigen van uw afwasautomaat nooit een stoomreiniger. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen. De voorkant van het apparaat en het bedieningspaneel regelmatig met een vochtig doekje afnemen. Geen schuursponsjes gebruiken of schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen. Bij roestvrijstalen apparaten geen sponsjes gebruiken of deze anders vóór het eerste gebruik een aantal keren grondig uitspoelen om corrosie te voorkomen. Attentie Gebruik nooit andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen die chloor bevatten!Ze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid! Zeven De zeven 26 zorgen ervoor dat grove etensresten in het spoelwater niet in de afvoerpomp terechtkomen. Het zevensysteem bestaat uit een grove zeef, een vlakke fijne zeef en een microzeef. Zeefcylinder zoals afgebeeld losdraaien en het zeefsysteem eruit halen. Eventuele etensresten verwijderen en de zeven onder stromend water schoonmaken. Zevensysteem in omgekeerde volgorde weer erin zetten en erop letten dat de gemarkeerde pijlen na het sluiten tegenover elkaar staan. 18 nl Sproeiarmen Kalk en etensresten in het afwaswater kunnen de sproeiopeningen en de lagers van de sproeiarmen 23 en 24 blokkeren. De onderste sproeiarm 24 naar boven eraf trekken. Afvoerpomp Grove etensresten in het afwaswater die niet door de zeven worden tegengehouden, kunnen de afvoerpomp blokkeren. [. . . ] 4 minuten START-toets 6 net zolang indrukken tot de cijferindicatie aangeeft. (Om te voorkomen dat resterend water in het besturingsmechanisme terechtkomt wat tot een verkeerd programmaverloop leidt). 25 Elektrische aansluiting Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact op 220 V tot 240 V en 50 Hz of 60 Hz aansluiten. Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en ook na het inbouwen gemakkelijk bereikbaar zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SMV69T20GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SMV69T20GB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag