Gebruiksaanwijzing BOSCH SMV50C00GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SMV50C00GB. Wij hopen dat dit BOSCH SMV50C00GB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SMV50C00GB te teleladen.


BOSCH SMV50C00GB INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2309 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SMV50C00GB (2209 ko)
   BOSCH SMV50C00GB (2207 ko)
   BOSCH SMV50C00GB SHORT INSTRUCTIONS (451 ko)
   BOSCH SMV50C00GB SHORT INSTRUCTIONS (453 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SMV50C00GBINSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften (laten) afvoeren. Het foliemateriaal van polyetheen (PE) bestaat voor een deel uit secundaire grondstoffen. Na het plaatsen van het apparaat moet de stekker gemakkelijk te bereiken zijn. Niet bij alle modellen: Het kunststof huis aan de wateraansluiting bevat een elektrisch ventiel. [. . . ] Bij apparaten met automatische programma's hebben dergelijke producten meestal niet het gewenste effect. Producten die het gebruik van regenereerzout overbodig maken, kunnen alleen binnen een bepaald waterhardheidsbereik gebruikt worden. Als u deze gecombineerde producten wilt gebruiken, lees dan de gebruiksaanwijzing van deze producten of eventuele aanwijzingen op de verpakking nauwkeurig door!Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het reinigingsmiddel, vooral als: het serviesgoed na afloop van het programma erg nat is. Bij klachten die direct verband houden met het gebruik van deze producten, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden! Bij gebruik van tabletten vindt u op de verpakking waar u de tabletten moet gebruiken (bijv. Let erop dat ook bij gebruik van tabletten het deksel van het afwasmiddelbakje gesloten is. 14 nl Programma-overzicht In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorendeprogramma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. van Ongevoelig Gemengd Gevoelig Gemengd Soep, soufflé, saus, Soep, aardappelen aardappelen, deegwaren, rijst, deegwaren, rijst, eieren, gebraden eieren, gebraden gerechten gerechten veel gemiddeld Hoeveelheid etensresten erg aangeToestand van de etensresten koekt Afwasprogramma's Intensief 70° Afspoelen als het serviesgoed enkele dagen tot de afwas in het weinig heel weinig apparaat bewaard weinig aangekoekt wordt. Koffie, gebak, melk, worst, koude dranken, salade Auto 55_ /65_ Eco 50° Glas 40° Snel 35° Voorspoelen Programmaverloop Voorspoelen 50° Reinigen 70° Tussenspoelen Tussenspoelen Tussenspoelen Naspoelen 70° Drogen Het programmaverloop wordt, afhankelijk van de belading van de graad van vervuiling van het servies­ goed, geoptimeerd en aangepast Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Naspoelen 65° Drogen Voorspoelen Reinigen 35° Tussenspoelen Naspoelen 55° Voorspoelen Reinigen 40° Tussenspoelen Naspoelen 55° Drogen Drogen Programmakeuze Aan de hand van het soort en de hoeveelheid serviesgoed, resp. van de etensresten kunt u in het programmaoverzicht het juiste door u in te stellen programma vinden. De bijbehorende programmagegevens vindt u in de korte handleiding. 15 nl Afwassen Besparingstip Bij een niet vol beladen machine kunt u meestal gebruik maken van een minder sterk programma. Inschakelen van het apparaat Kraan opendraaien. De indicatie van toets A knippert en op de cijferindicatie 3 brandt de door (uit) de fabriek ingestelde waarde of (aan). Hoofdschakelaar 1 uitschakelen; de instelling is in het geheugen opgeslagen. Resttijdindicatie Na het starten verschijnt op het display de vermoedelijke duur van het programma. De programmaduur wordt beïnvloed door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de graad van vervuiling. Door wijzigingen in deze gegevens kan de looptijd (afhankelijk van het gekozen programma) sterk variëren. Doordat de beïnvloeding van de programmaduur pas tijdens het programmaverloop wordt herkend, kunnen grotere tijdsprongen optreden. Programma afbreken (Reset) Alleen als de hoofdschakelaar is ingeschakeld: Programmatoetsen A en C gedurende ca. Om een nieuw programma te starten de hoofdschakelaar 1 weer inschakelen en het gewenste programma kiezen. 17 nl Extra functies * * niet bij alle modellen Inweken * Het extra programma inweken loopt vóór het hoofdprogramma af. In dit extra programma kan in de onderste servieskorf serviesgoed (bijv. Als u wilt inweken moet u vóór het starten van het programma de toets , , Inweken" indrukken. 5 g afwasmiddel extra op de deur van het apparaat te strooien. Schoonmaken en onderhoud Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Daarom moet u af en toe de afwasautomaat goed controleren. Algemene toestand van de machine Spoelruimte controleren op aanslag van vet en kalk. Als u zulke aanslag aantreft: afwasmiddelbakje met afwasmiddel vullen. [. . . ] De gegevens van de watertoevoer en -afvoer en de elektrische aansluitwaarden moeten met de vereiste criteria overeenkomen zoals deze in de volgende alinea's resp. Bij de montage de juiste volgorde van de handelingen aanhouden: ­ bij aflevering controleren ­ plaatsen ­ aansluiten op de waterafvoer ­ aansluiten op de watertoevoer ­ elektrische aansluiting Aflevering Uw afwasautomaat werd in de fabriek zorgvuldig getest op functioneren waardoor kleine watervlekken zijn achtergebleven. Deze verdwijnen na de eerste afwas. Plaatsing De vereiste inbouwmaten vindt u in het montagevoorschrift. Let erop dat het apparaat stevig staat. Aansluiten op de waterafvoer De noodzakelijke handelingen vindt u in het montagevoorschrift. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SMV50C00GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SMV50C00GB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag