Gebruiksaanwijzing BOSCH SMS69N48EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SMS69N48EU. Wij hopen dat dit BOSCH SMS69N48EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SMS69N48EU te teleladen.


BOSCH SMS69N48EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2596 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SMS69N48EU (2566 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SMS69N48EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SM… SB… nl Inhoudsopgave Gebruik volgens de voorschriften . Tabel voor de waterhardheid Gebruik van onthardingszout Reinigingsproducte met zoutcomponente . 24 3 nl Gebruik volgens de voorschriften Afbreken van het programma . 25 kb ir u G e Gebruik volgens de voorschriften so n e g l v e d nfihv e rs t co r Reinigen en onderhouden . [. . . ] Als de Aqua-Sensor actief is, kan „schoon” afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en het waterverbruik daardoor met 3–6 liter verminderd worden. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. In de automatische programma’s worden bovendien temperatuur en looptijd aan de mate van vervuiling aangepast. Program averlo pindicatie Programmaverloopindicatie )" -/, Het serviesgoed wordt afgewassen. =/< Het serviesgoed wordt gedroogd. 22 Apparaat bedienen nl Resttijdindicatie Bij de keuze van het programma verschijnt op de cijferindicatie )* de resterende duur van het programma. De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren. Automatisch uitschakelen na afloop van het programma of binnenverlichting* Automatischuitschakel n/Bin enverlichting Startijdkiez n Starttijd kiezen * * Afhankelijk van het model U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Toets X + of – net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. Om de gekozen starttijd te wissen: de toets X + of – net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie )* : verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. * afhankelijk van het model Om energie te besparen kan de afwasautomaat 1 min. De binnenverlichting 1" brandt als de deur geopend is, onafhankelijk van de in- of uitgeschakelde AAN-/UITschakelaar (. Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets h net zolang indrukken tot de cijferindicatie : . . . De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie )* brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . Programmatoets # net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie )* de waarde : … verschijnt. Einde van het programma Het programma is beëindigd als op de cijferindicatie )* de waarde : verschijnt. 23 nl Apparaat bedienen Om de instelling te wijzigen: 1. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen. Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar ( weer inschakelen. Uitschakelen van het apparaat Korte tijd na afloop van het programma: 1. Aanwijzing Laat het apparaat na het einde van het programma even afkoelen voordat u het opent. Zo voorkomt u dat er stoom vrijkomt die op den duur schade aan uw inbouwmeubelen kan veroorzaken. Afbreken van het programma (Reset) Afbrek nvanhetprogram a 1. AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. Wijzigen van het programma Na het indrukken van de STARTtoets h kan het programma niet gewijzigd worden. Wijzigen van het programma is alleen mogelijk door het programma af te breken (Reset). 24 Reinigen en onderhouden nl Intensief drogen Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets h net zolang indrukken tot de cijferindicatie )* : . . . De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie )* brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . [. . . ] De drinkwateraansluiting volgens de montagehandleiding aansluiten met behulp van de bijgevoegde onderdelen. Zorg ervoor dat de drinkwateraansluiting niet wordt geknikt of geplet, of in de knoop raakt. Bij vervanging van het apparaat moet altijd een nieuwe watertoevoerslang in gebruik worden genomen. Hoeveelheid binnenstromend water: Minimaal 10 liter per minuut Temperatuur van het water: Koud water, bij warm water max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SMS69N48EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SMS69N48EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag