Gebruiksaanwijzing BOSCH SMS69L22GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SMS69L22GB. Wij hopen dat dit BOSCH SMS69L22GB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SMS69L22GB te teleladen.


BOSCH SMS69L22GB INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1222 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SMS69L22GB SUPPLEMENT (1120 ko)
   BOSCH SMS69L22GB SUPPLEMENT (1120 ko)
   BOSCH SMS69L22GB (2298 ko)
   BOSCH SMS69L22GB (2298 ko)
   BOSCH SMS69L22GB SUPPLEMENT (1120 ko)
   BOSCH SMS69L22GB SUPPLEMENT (1120 ko)
   BOSCH SMS69L22GB SHORT INSTRUCTIONS (426 ko)
   BOSCH SMS69L22GB SHORT INSTRUCTIONS (426 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SMS69L22GBINSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ­ Het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk volgens de geldende voorschriften afvoeren. ­ Laat kinderen niet met de verpakking en de onderdelen daarvan spelen. door struikelen te voorkomen: de afwasautomaat tijdens het in- en uitladen zo kort mogelijk openen. de aanwijzingen bij het gebruik op de verpakkingen van het afwasen glansspoelmiddel. ã=Waarschuwing Messen en andere voorwerpen met scherpe punten met de punten naar beneden in de bestekkorf zetten of plat in het messenrek * leggen. [. . . ] glazen, kopjes, borden), dan kunt u de , , Halve belading" bijschakelen. Vul het afwasmiddelbakje met iets minder afwasmiddel dan zoals aanbevolen bij een volle belading van de machine. · Hygiëne * Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. het afwassen van snijplanken of babyflesjes. Inschakelen van het apparaat ­ Kraan helemaal opendraaien. Dit programma blijft gekozen zolang er geen andere programmatoets 0 wordt ingedrukt. Het programmaverloop start. Ï IntensiefZone * Perfect voor gemengde belading. U kunt erg vuile potten en pannen in de onderste servieskorf samen met normaal vervuild serviesgoed in de bovenste korf afwassen. De sproeidruk in de onderste servieskorf wordt versterkt, de temperatuur van het afwaswater iets verhoogd. ¿ Extra drogen * Door een verhoogde temperatuur tijdens het glansspoelen en een verlengde droogfase kunnen ook kunststof delen beter drogen. Het energieverbruik is iets hoger. 18 nl Optische indicatie tijdens het programmaverloop * * Afhankelijk van het model Tijdens het programmaverloop verschijnt een lichtpunt op de vloer onder de deur van het apparaat. Deur van het apparaat pas dan openen als de lichtpunt op de vloer niet meer te zien is. Bij inbouw in een hoge kast met afsluitend meubelfront in één lijn is het lichtpunt niet te zien. ­ Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets ` net zolang indrukken tot de cijferindicatie : . . . Eventueel nog ontsnappende waterdamp kan gevoelige werkbladen beschadigen. Intensief drogen Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. ­ Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets ` net zolang indrukken tot de cijferindicatie : . . . De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie h brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . ­ Programmatoets # net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie h de in de fabriek ingestelde waarde : verschijnt. Om de instelling te wijzigen: ­ Door indrukken van de toets 3 kunt u het programma Intensief drogen in: . ­ Deur sluiten. Onderbreken van het programma ­ Deur openen. Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen. ­ Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar ( weer inschakelen. ­ Deur sluiten. Afbreken van het programma (Reset) ­ Deur openen. ­ Deur sluiten. 21 nl Schoonmaken en onderhoud Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. [. . . ] De aansluiting op warm water wordt aanbevolen als dit uit een energetisch gunstige warmwaterbereiding en een geschikte installatie ter beschikking staat, bijv. Met de instelling Warmwater : kunt u uw apparaat optimaal op het gebruik met warm water afstemmen. Wij adviseren hierbij een watertemperatuur (temperatuur van het instromende water) van minimaal 40 °C en maximaal 60 °C. De aansluiting op warm water wordt niet aanbevolen als het water uit een elektrische boiler ter beschikking wordt gesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SMS69L22GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SMS69L22GB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag