Gebruiksaanwijzing BOSCH SMS53L12EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SMS53L12EU. Wij hopen dat dit BOSCH SMS53L12EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SMS53L12EU te teleladen.


BOSCH SMS53L12EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2115 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SMS53L12EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SM… SB… nl Inhoudsopgave Gebruik volgens de voorschriften . Tabel voor de waterhardheid Gebruik van onthardingszout Reinigingsproducte met zoutcomponente . . Gebruik volgens de voorschriften kb ir u G e so n e g l v e d nfihv e rs t co r Reinigen en onderhouden . 27 Dit apparaat is bestemd voor privégebruik in het huishouden en de huiselijke omgeving. [. . . ] Dit programma blijft gekozen zolang er geen andere programmatoets 0 wordt ingedrukt. Op de cijferindicatie )" knippert de vermoedelijke programmaduur. Toets @ + of – net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. Om de gekozen starttijd te wissen: de toets @ + of – net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie )" : verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. Aanwijzing - voor een milieubesparend gebruik van de afwasautomaat: Om ecologische redenen is het programma Eco 50° de standaardinstelling bij elke start van het apparaat. Hierdoor spaart u de natuurlijke hulpbronnen en niet op de laatste plaats uw portemonnee. Het is het „standaardprogramma” conform de EU-verordening1016/2010, dat de meest efficiënte standaard reinigingscyclus is voor de reiniging van normaal vervuild serviesgoed en het gecombineerde energie- en waterverbruik voor de reiniging van dit soort serviesgoed. Einde van het programma Het programma is beëindigd als op de cijferindicatie )" de waarde : verschijnt. Resttijdindicatie Bij de keuze van het programma verschijnt op de cijferindicatie )" de resterende duur van het programma. De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren. Automatisch uitschakelen na afloop van het programma * uitschakel n a flo pvanhetprogram a Automatisch Startijdkiez n Starttijd kiezen * * Afhankelijk van het model U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Toets @ + indrukken tot de cijferindicatie )" op : springt. * Afhankelijk van het model Om energie te besparen wordt de afwasautomaat 1 minuut na afloop van het programma uitgeschakeld (fabrieksinstelling). : Het apparaat wordt niet automatisch uitgeschakeld : Uit na 1 min : Uit na 120 min 1. Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets P net zolang indrukken tot de cijferindicatie : . . . De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie )" brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . Programmatoets # net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie )" de in de fabriek ingestelde waarde : verschijnt. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen. Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar ( weer inschakelen. Uitschakelen van het apparaat Korte tijd na afloop van het programma: 1. Aanwijzing Laat het apparaat na het einde van het programma even afkoelen voordat u het opent. Zo voorkomt u dat er stoom vrijkomt die op den duur schade aan uw inbouwmeubelen kan veroorzaken. Afbreken van het programma (Reset) Afbrek nvanhetprogram a 1. AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. Wijzigen van het programma Na het indrukken van de STARTtoets P kan het programma niet gewijzigd worden. Wijzigen van het programma is alleen mogelijk door het programma af te breken (Reset). 25 nl Reinigen en onderhouden Intensief drogen Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets P net zolang indrukken tot de cijferindicatie )" : . . . [. . . ] Zorg ervoor dat de drinkwateraansluiting niet wordt geknikt of geplet, of in de knoop raakt. Bij vervanging van het apparaat moet altijd een nieuwe watertoevoerslang in gebruik worden genomen. Hoeveelheid binnenstromend water: Minimaal 10 liter per minuut Temperatuur van het water: Koud water, bij warm water max. temperatuur 60 °C. Warmwateraansluiting * Warmwatera nsluitng * Afhankelijk van het model De afwasautomaat kan op koud of warm water tot max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SMS53L12EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SMS53L12EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag