Gebruiksaanwijzing BOSCH SMS50D48EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SMS50D48EU. Wij hopen dat dit BOSCH SMS50D48EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SMS50D48EU te teleladen.


BOSCH SMS50D48EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2409 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SMS50D48EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SM… SB… nl Inhoudsopgave Gebruik volgens de voorschriften . Tabel voor de waterhardheid Gebruik van onthardingszout Reinigingsproducte met zoutcomponente . 25 Gebruik volgens de voorschriften kb ir u G e so n e g l v e d nfihv e rs t co r Wat te doen bij storingen?40 Dit apparaat is bestemd voor privégebruik in het huishouden en de huiselijke omgeving. [. . . ] Verschillende factoren zoals de temperatuur van het water of de druk in de waterleiding zijn hierbij van invloed en kunnen tot afwijkingen leiden. Aqua-Sensor Aqua-Sensor * * Afhankelijk van het model De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem (met lichtstraal) waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Als de Aqua-Sensor actief is, kan „schoon” afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en het waterverbruik daardoor met 3–6 liter verminderd worden. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. In de automatische programma’s worden bovendien temperatuur en looptijd aan de mate van vervuiling aangepast. Startijdkiez n Starttijd kiezen * * Afhankelijk van het model U kunt het programma 3, 6 of 9 uur later laten starten. Toets starttijd kiezen H net zo vaak indrukken tot de betreffende indicatie 3h, 6h of 9h brandt. Om de gekozen starttijd te wissen de toets starttijd kiezen H net zo vaak indrukken tot geen van de indicaties 3h, 6h of 9h meer brandt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. 22 Apparaat bedienen nl Einde van het programma Het programma is afgelopen wanneer geen van beide indicaties )" of )* meer brandt. Aanwijzing Om energie te besparen schakelt de afwasautomaat na afloop van het programma automatisch uit. Afbreken van het programma (Reset) Afbrek nvanhetprogram a 1. Het resterende programmaverloop voor het wegpompen van het restwater duurt ca. Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen. Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar ( weer inschakelen. Wijzigen van het programma Na het indrukken van de STARTtoets @ kan het programma niet gewijzigd worden. Wijzigen van het programma is alleen mogelijk door het programma af te breken (Reset). Intensief drogen Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. Programmakiezer 8 draaien tot de indicatie „Watertoevoer controleren” h knippert. Door de programmakiezer 8 te draaien, kunt u het intensief drogen in- (indicatie Drogen )" brandt) of uitschakelen (indicatie Drogen )" brandt niet). 23 nl Reinigen en onderhouden Reinigen en onderhouden nR ee gi i n n e n e d u o h r e d n o Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Dit bespaart u tijd en ergernis. Algemene toestand van de machine Spoelruimte controleren op kalkaanslag en vetresten. Als u zulke aanslag aantreft: afwasmiddelbakje met afwasmiddel vullen. Het apparaat zonder serviesgoed in het programma met de hoogste afwastemperatuur starten. Om het apparaat te reinigen alleen speciaal voor afwasautomaten geschikte afwas-/schoonmaakmiddelen gebruiken. Om de deurafdichting altijd schoon en hygiënisch te houden, moet deze regelmatig worden gereinigd met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Bij lange standtijd de deur iets open laten staan om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan. Gebruik bij het reinigen van uw afwasautomaat nooit een stoomreiniger. [. . . ] Temperatuur van het water: Bij voorkeur koud water; bij warm water, afhankelijk van het type watertoevoerslang, een max. Capaciteit: 12–15 standaardcouverts (afhankelijk van het model). Veiligheidsvoorschriften Neem a. u. b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder „Bij de installatie” in acht. Aflevering Uw afwasmachine werd in de fabriek grondig gecontroleerd op correct functioneren. Deze zijn na de eerste afwas verdwenen. 37 nl Plaatsen en aansluiten Plaatsing De vereiste inbouwmaten vindt u in het montagevoorschrift. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SMS50D48EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SMS50D48EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag